Denetim Ekipleri İçin Siber Güvenlik, Sızma Testleri ve Adli Analiz


foto

AMAÇ

Bilişim güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgi vermek, önleme- tespit ve sorun giderme aşamalarını incelemek, denetimlerin regülasyonlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekenleri aktarmak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Siber Güvenlik #Güvenlik Yönetimi Konseptleri #Sızma Testleri #Adli Analiz #Siber Güvenlik #Risk Tanıma İzleme #Kurumsal Güvenlik Mimarisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Siber güvenlik modellerini, tehditleri, zayıf noktaları ve bunların sonuçlarını bilir.
Anlar: Siber güvenlik konusunun kurumdaki etkilerini, önemini, riskini genel bir bakış açısıyla anlar.
Yapar: Kurumunda siber güvenlik yönetimi, sızma testleri, adli analiz, risk tanıma izleme, analiz işlemlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Denetim ekipleri, BT, güvenlik, teknoloji ve interaktif bilgi işlem departmanları çalışanları ile beraber bilgi güvenliğinin beraber çalışması gereken tüm departmanlarda çalışanlar ve siber güvenlik konularına ilgi duyan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Siber Güvenlik Kavramları
 • Tehditler, Zayıf Noktalar ve Sonuçlar
 • Siber Güvenlik Modelleri
 • Bilgi Güvenliği Denetiminin Kavramları
  • Bilgi Güvenliği Denetim Metodolojisi
  • Bilgi Güvenliği Denetim Modeli ve Safhaları
  • Bilgi Güvenliği Varlık Denetimi
  • Bilgi Güvenliği Operasyon ve Altyapı Denetimi
 • BT Yazılım ve Kurumsal Mimari Denetimi
 • BT Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Denetimi
 • Sızma Testleri ve Kavramları
 • Güvenlik ve Sızma Testleri Metodolojisi
  • Sızma Testleri Tipleri
  • Sızma Testinin Fazları
 • Günümüz BT Dünyasında Adli Bilişim Kavramları
  • BT Adli Bilişim İnceleme Safhaları
  • Dijital Delil Kavramları
  • Veri Toplama ve Çoğaltma - Delil Zinciri
  • Siber Güvenlik Atakları ile İlgili İncelemeler
  • BT Mobil Adli İnceleme Yöntemleri
 • Güvenlik Stratejileri ve Stratejik Planlama
 • Risk Tanımlama, İzleme ve Analiz
 • Güvenlik Metrikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık