İK Çalışanları için Takım Koçluğu Becerileri ve Araçları


foto

AMAÇ

Eğitimde; insan kaynakları çalışanlarına takım ve sistem koçluğu becerileri ve araçlarını anlatmak ve değişim, dönüşüm için değer yaratma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. İK çalışanlarının, şirketlerinin kültür elçisi olarak girdikleri ortamlarda çalışanları doğru araçlarla yönlendirme becerisi kazanmaları sağlanacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Sistem Düşüncesi #İş Birliği #Dayanışma Kültürü #Güven #İletişim #Geri Bildirim #Takım Koçluğu

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sistem ve takım koçluğu kavramlarını ve takım koçunun sahip olması gereken becerileri bilir. Hangi koşullarda hangi sorular sorulmalıdır ve hangi koşullarda hangi takım araçları uygulanabilir bilir.
Anlar: İlişki yönetimi ve kurum kültürünü oluşturan açık iletişim ve güven ortamının nasıl oluşturulabileceğini anlar.
Yapar: Sorumlu olduğu ekiplere yol gösterir ve ekipleri yönlendirir.

HEDEF KİTLE

İK çalışanları (özellikle HRBP, Çalışan ilişkileri ve Eğitim, Yetenek yönetimi çalışanları ve İK Liderleri) Takım Liderleri, değişime ve dönüşüme liderlik eden kritik rollerdeki çalışanlar (proje yöneticileri, çevik organizasyondaki kritik roller). İK alanında minimum 4-5 yıl deneyime sahip olanlar ve özellikle iç müşteri ile yakın çalışan ekipler bu programdan maksimum faydayı sağlamaktadır.

İÇERİK

  • İlişki Sistemleri Koçluğu Nedir?
  • Sistem Düşüncesi
  • Takım Koçluğu (İlişki Sistemleri Koçluğu) Ne Fayda Yaratır?
  • İK Çalışanlarının Sahip Olması Gereken Takım Koçluğu Becerileri Nelerdir?
  • Uygulanabilecek Pratik Takım Koçluğu Araçları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler Ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farlılıkları Yönetme