Yaratıcı Zeka ve Kodlama


foto

AMAÇ

Yaratıcı zeka ve kodlama eğitimi ile katılımcıların, çok yönlü düşünme ve inovasyon yetkinlikleri kazanmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Analitik Düşünme #Yaratıcılık #Değişimi Okuyabilme #Dijital Okur Yazarlık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yaratıcı düşünme tekniklerini bilir.
Anlar: Beynin çalışma şeklini, yaratıcı düşünmenin önündeki engelleri ve yaratıcı düşünmeye nasıl sistematik bir şekilde yaklaşılacağını anlar.
Yapar: Özgür düşünebilmeyi öğrenir. Yaratıcı düşünme prensiplerine zihnini alıştırarak, iş hayatında veya sosyal hayatta karşılaştığı problemlere karşı herkesi hayran bırakan fikirler üretebilir.

HEDEF KİTLE

İş ve özel yaşamında yaratıcılığı geliştirmek için yaratıcı düşünce tekniklerini öğrenmek ve bu tekniklerle etkili üretimler yapmayı isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Beynin Yapısı ve Çalışma Şekli
 • Beyin Yarım Küreleri
 • Düşünme ve Öğrenme
 • Yaratıcılık Ne Demek?
 • İnsanın Kendisini Keşfi ile Başlayan Yaratıcılık Süreci
 • Yaratıcı Bireyin Özellikleri
 • Yaratıcılık Anlayışımız
 • Yaratıcı Düşünme Tarzları
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Netherman Bütünsel Baskın Düşünme Tazrı
 • Beyin Fonksiyonları
 • Biyolojik Yaratıcılık Süreci
 • Bütünsel Beyin Modeli
 • Yaratıcılığa Karşı Örülen Duvar
 • Özgüven, Öz-Gücün Keşfi ve Yaratıcılığın Önündeki Duvarları Yıkmak
 • Yaratıcı Düşünmenin Karakteristikleri
 • Başarısızlık Duygusu
 • Yaratıcı Düşünce Süreci
 • Iraksak/ Yakınsak Düşünce
 • Yaratıcılık- Zeka İlişkisi
 • Düşünce Biçimimizi Değiştirme Stratejileri
 • Akıcı Düşünce Tarzı
 • Leonardo Da Vinci'nin Düşünme Stratejileri
 • Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak
 • Yaratıcı Düşünme Süreci
 • Yaratıcı Düşünmeyi Engelleyen Faktörler
 • Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon İlişkisi
 • Yaratıcı İnsanların Özellikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık