Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar


foto

AMAÇ

Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mali Tablo Analizi #Aktarma ve Arındırma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makyajlanmış mali tabloların tespitini bilir.
Anlar: Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısını anlar.
Yapar: Mali tablo analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Kredi takip, tahsis ve izleme, pazarlama, mali tahlil birimlerinde çalışan kişilerin ile ticari portföy yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Mali Tablolar ve Oluşum Süreci
 • Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı
  • Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi
  • Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması
 • Aktarma ve Arındırma İşlemleri 
  • Dönen Varlıkların Analizi
  • Duran Varlıkların Analizi
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Analizi
  • Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Analizi
  • Özkaynakların Analizi
  • Gelir Tablosu Analizi
 • Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi
 • Oran Analizi
  • Piyasa Oranları
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analizi
  • Eğitim Yüzdeleri Yöntemi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: