İş Mükemmelliği


foto

AMAÇ

Katılımcılara; iş hayatında mükemmel bir performans göstermeleri ve fark yaratmaları için gerekli olan bilgileri, gerçek hayat örnekleriyle aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Motivasyon #İlişki Yönetimi #Çatışma Yönetimi #Duygu Yönetimi #Zaman Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Motivasyon mekanizmasını ve formülünü, çatışma nedenlerini, ilişkiyi yönetmenin esaslarını, zamanı daha iyi yönetmek için iş gruplarını nasıl düzenleyeceğini bilir.
Anlar: Kendini motive etmenin önemini, duyguları yönetmenin çatışma yönetimindeki rolünü anlar.
Yapar: İlişkiyi daha iyi yönetmek için değer dengelerini değiştirebilir, motivasyon formülünü kullanarak kendi motivasyonunu arttırır, duygularını yönetmek için birden fazla etkili teknik kullanır.

HEDEF KİTLE

İş hayatında fark yaratmak isteyen tüm çalışanlar ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Başarı
  • Başarı Türleri Birbirlerini Nasıl Güçlendirir? Başarının Türleri Nelerdir?
  • Başarı-Mutluluk Çemberi Nasıl Oluşturulur?
  • Başarı Düzeyleri Hangileridir?
  • Başarının Formülü Nedir ve Nasıl Kullanılır?
  • Başarının Önündeki Engeller Hangileridir ve Bu Engeller Nasıl Aşılır?
  • Güçlü Yanlarımızı Nasıl Buluruz ve Daha Yüksek Performans İçin Nasıl Kullanırız?
  • Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?
 • Galip/ Mağlup Modeli Nedir?
  • Bu Modelde Kendi Yerimizi Nasıl Belirleriz?
  • Galiplerin ve Mağlupların Özellikleri
  • Kendimizle Barışıklık
  • Galip Tutum Sergilemek için Neler Yapabiliriz?
 • Hedef Odaklılık
  • Akıllı Hedefler Belirlemek
  • Kilit Alanlar, Görev ve Faaliyetler
  • Etkili Bir Eylem Planı Nasıl Oluşturulur?
 • Etkileme ve İkna
  • Etkin Dinlemeyi Nasıl Gerçekleştiririz?
  • Olumlu Beden Dili
  • Müzakere Becerileri
 • Kendimizi Motive Etmek
  • Düşük Motivasyonun Nedenleri Nelerdir?
  • Motivasyonun Formülü Nedir, Bu Formül Kendimizi Motive Etmek için Nasıl Kullanılır?
  • Kendi Motivasyonumuzu Nasıl Ölçeriz?
  • Yapabilirlik/ İsteklilik Modeli
  • ÖPD (Özel Performans Dönemi) Nedir, Nasıl Uygulanır?
  • Olumlu İş Tanımı Nedir, Nasıl Yapılır?
 • İlişkilerimizi Yönetmek
  • İlişkilerde Değer Dengesi 
  • Kendi İletişim Tarzımızı Nasıl Anlarız?
  • İletişim Esnekliğini Kazanmamız için Neler Yapabiliriz?
  • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak
  • Fazladan Çaba Kuralı Nedir ve Nasıl Uygulanır?
  • DÇK (Dolaylı Çaba Kuralı) Nedir? Nasıl Hayata Geçirilir?
  • Zor Kişi ve Durumlarla Nasıl Başa Çıkarız?
 • Duygu Yönetimi
  • Duygular Nasıl Oluşur?
  • Duygusal Zeka
  • Duygularımızı Yönetmemizin Önündeki Engeller Nelerdir ve Bu Engelleri Nasıl Aşabiliriz?
  • Duygu Formülü Nedir ve Nasıl Kullanılır?
  • İkinci Yorum Tekniğini Kullanmak için Hangi Adımları Atabiliriz?
  • DDM (Davranış - Duygu Modeli) Nedir ve Modeli Nasıl Uygulayabiliriz?
  • Stres ve Türleri Nelerdir? İş Stresini Nasıl Yönetiriz?
 • Zaman Yönetimi
  • Zamanı İyi Yönetemediğimizi Gösteren Sinyaller Nelerdir?
  • Verimlilik/ Etkinlik
  • Pareto Analizi
  • Doğru Öncelikler Belirlemek
  • Operasyonel ve Stratejik İşler Nasıl Dengelenir?
  • İş/ Özel Hayat Dengesi Nasıl Sağlanır?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Performans Geliştirme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme