İnşaat Taahhüt Sektörünün Kredilendirilmesi


foto

AMAÇ

İnşaat taahhüt sektörünün özelliklerini anlatarak, kredi değerlendirmede doğru analiz tekniklerini kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Taahhüt Sektörü #Özel İnşaat (Yap-Sat) Sektörü #Finansal Tablo Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İnşaat sektörünün özelliklerini bilir.
Anlar: Sektörün finansal yapısını anlar.
Yapar: Doğru analiz tekniklerini kullanarak kredibiliteyi ölçer.

HEDEF KİTLE

Bölge veya genel müdürlük kredi tahsis ve kredi izleme çalışanları ile birlikte şubede tüzel segment (Ticari, Kurumsal) müşteri temsilcisi olarak çalışan kişiler ve şube müdürlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Taahhüt Sektörünün Özellikleri
 • Özel İnşaat (Yap-Sat) Sektörünün Özellikleri
 • Muhasebe Sisteminden Kaynaklanan Farklılıklar
  • VUK Muhasebe Kayıtları
  • IFRS Muhasebe Kayıtları
 • Proje Statü Raporunun İncelenmesi
 • İnşaat Sektörünün Bilanço Yapısının İncelenmesi
 • Sektöre Özgü Aktarma ve Arındırmalar
 • Sektöre Özgü Finansal Oranlar ve Analizi
 • Kısa Vadeli Kredi İhtiyacının Tespiti
 • Geçici Kar/ Zararın Hesaplanması
 • Kısmi Tamamlanma Yönteminin İncelenmesi
 • Taahhüt Firmalarında Riski Artıran Faktörler
 • Riski Azaltıcı Faktörlerin Uygulanması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: