Blockchain ile Beraber Finansta Dijital Dönüşüm


foto

AMAÇ

Dijital dönüşümün kurum ve çalışanlara sağladığı olanaklar ile finans sektörüne uyarlanmaya başlanan Blockchain altyapısı, uygulama alanları ve yeni regülasyonlar hakkında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dijitalleşme #Dijital Para Birimi #Blockchain #Dijital Yaşam #Dijital Dönüşüm

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni dünyada dijital değişimin kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir. Blockchain altyapsının nasıl olduğunu, dünyada kullanım alanlarını, yazılım dillerini ve yaratacağı olası sonuçları bilir. Dijitalleşmenin ana bileşenlerini doğru yönetmenin kendisine, kuruma ve müşterilere sağladığı katkıyı bilir.
Anlar: Dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Değişen dünyada yeni teknolojileri takip etmenin, etkin olmanın yönetim aşamalarında etkisini anlar. Organizasyon ve kişisel gelişim için başarılı bir dijital dönüşüm yönetiminin nasıl gerçekleşebileceğini ve önemini anlar.
Yapar: Dijital dönüşüm süreçlerinin oluşturulması ve uygulamaya geçmesi için katkısının farkına varır. Kurumdaki büyük resmin oluşturulmasında etkili olur. Dönüşüm yol haritasındaki nihai sonuçların farkına varır ve kendi departmanı ve etkileşimde olduğu paydaşlarda Blockchain altyapısı, dijital para birimlerinin bilinirliğinin artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Blockchain altyapısını, dijital para birimlerini merak eden, dijitalleşen dünyada yönergeleri okuyabilecek yetkinliğe sahip olmak isteyen, değişim ve dönüşümde etkin ve aktif rol almak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Blockchain Altyapısı Nedir?
 • Blockchain Uygulama Alanları ve Yarattığı Etki
 • Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm
 • Dijitalleşen Finansta Fintech
 • Blockchain ile Beraber Her Bankada Karşı Konulamaz 3 Temel Değişim
 • Dijital Dönüşüm ve Değişim ile Beraber Finans Sektöründe Yeni Düzen
  • Sektördeki Değişim
  • Organizasyonel Değişim
  • Kişisel Değişim
 • Dijital Para Birimleri
 • Ülke Bazlı Dijital Para Birimleri Kıyaslaması
 • Dijital Dönüşüm Sonrası Yeni Dünyada Yeni Fırsatları Yakalamak
 • Dijital Yetkinlik Gelişiminin Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik