İletişimin Gücü Adına


foto

AMAÇ

İletişimin %55’i beden enerjisi ile gerçekleşmektedir. İletişim becerisi karşımızdakinin beden enerjisini doğru okumak ve değerlendirmek ile bizi farklılaştırır. Amaç, ikna kabiliyetinin yükselmesi, etkin dinleme, düğüm ve çözüm noktasında sorun çözmeye yönelik çalışmaları tiyatro egzersizleri ile kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim Araçları #İlişki Yönetimi #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #İfade Becerisi #Konsantrasyon #Etkin Dinleme #Kriz Yönetimi #Kendini Dinletmek #İkna Etmek #Sorun Çözücü Olmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ses ve nefesin kullanımını bilir. Beden dili, jest ve mimik gibi anlatım araçlarını bilir. Konsantrasyon, zihin temizliği, etkin dinleme, duygu farkındalığı ve kontrolünün iletişime etkisini bilir. Tüm iletişim kanallarını (sözlü, yüz yüze, yazılı, teknolojik yöntemler) bilir.
Anlar: İletişim araçlarının etkin kullanımı kişiler arası ilişkilerinde kişiyi güçlendirir. İletişim sosyal hayatın temelidir.
Yapar: İletişim araçlarını kullanarak kendini etkin ifade eder. Tüm tarafları gözeterek iletişimini şekillendirir ve karşılığında kendini kısa, öz ve net bir şekilde ifade eder.

HEDEF KİTLE

İletişim becerilerini doğru araçlar kullanarak geliştirmek ve kişisel farklılıklar üzerinden kendi kişisel özelliklerini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Nefesin Hayatımız ve Konuşmalarımız Üzerindeki Etkileri
  • Göğüs Nefesi ve Diyafram Nefesi Arasındaki Farkın Ses Kalitemize Etkisi
 • Sesini Yeniden Keşfet!
  • Etkili Ses Kullanımının İletişimdeki Önemi
  • Dinleyenlerin Sayısına Göre Sesi Ölçülü Kullanmak
  • Dinleyicileri Etkilemek için Ses Tonunu Kullanmak
  • Türkçe Dilinin Ses Özelliklerini Konuşmalara Yansıtmak ve Ana Dilimiz Türkçeyi Tüm İncelikleri ile Kullanmak
 • Bedeni İletişim ve Konuşmanın Etkin Bir Öğesi Olarak Kullanmak
  • Anlatım Bozukluğuna Karşı Konuşmamızı Etkileyen Dil, Dudak ve Çene Kullanımı
 • İletişim Kanallarını Etkin ve Etkili Kullanmak
 • Etkin Dinleme ile İlgili Konsantrasyon Seviyesini Geliştirmek
 • İletişim Hatalarına Yol Açacak Engelleri Öngörmek
 • Direnç Noktalarında Davranış Biçimlerini Geliştirmek  
  • İtiraz Karşılamak
  • Etkin İletişimle Krizi Yönetmek
  • Kriz Anlarında Çözüm Odaklı Olmak
 • Olaylara Farklı Açılardan Bakmak ve Olayları Ön Yargısız Değerlendirmek
 • Duygu Durumunu Yönetmek: Heyecan, Korku ve Güven Kontrolü
 • Kendini Kısa, Öz ve Net Bir Şekilde İfade Etme Teknikleri
  • Asansör Sohbeti Tekniği
  • TED Gibi Konuşmak
 • Etkin İletişimin Motivasyona Kaldıraç Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: