Geleceği Düşünmek ve Planlamak


foto

AMAÇ

Geleceği öngörmek ve gelecek senaryoları oluşturma sürecindeki stratejik araçlar hakkında uygulamalarla bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Düşünme Araçları #Gelecek Senaryosu Hazırlamak #Stratejik Alanlar #Bireysel ve Kurumsal Gelecek Planı Hazırlamak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Stratejik düşünme fazlarını bilir. Stratejik alanları tespit etmeyi bilir. Geleceği öngörmeyi ve gelecek senaryoları tasarımlamayı bilir. Yaşanmamış gelecek için plan yapmayı bilir.
Anlar: Geleceği öngörüp senaryo geliştirmenin kendisine geliştirmedeki önemini anlar. Gelecek senaryolarını inceleyip ona göre düşünmenin ne kadar önemli olduğunu anlar.
Yapar: Geleceği öngörerek kendi stratejik planını yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stratejik Öngörü Geliştirmek
 • Oynaklık, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Belirsizlik (VUCA)
 • Kaos, Siyah Kuğular, Rasgelelik ve Zayıf Sinyaller
 • Sistemin Haritasını Çıkarma
 • Vizyon Oluşturma
 • Senaryo Geliştirme Teknikleri
 • Hayal Gücü ve Hayal Kurmanın Sinirbilimi
 • Gelecekten Öğrenmek
 • Buluş, Yenilik ve Yaratıcılık
 • Çevresel Tarama
 • Öngörü ve Geri Bildirim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Merak ve Kendini Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzlem ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği