Alışkanlıkların Ötesinde Seçimler Yapmak


foto

AMAÇ

Benimsenen alışkanlık ve düşüncelerin bir süre sonra kalıplara dönüştüğünü fark ettirmek ve bu kalıpları değiştirerek daha yenilikçi bir bireysel öğrenme anlayışı geliştirmek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Alışkanlıklar #Kalıplar #Sınırlar #Yenilikçilik #Kutunun Dışına Çıkmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişiliğin nasıl oluştuğunu bilir.
Anlar: Mevcut alışkanlıklarını değiştirebileceğini anlar.
Yapar: Anlık, tepkisel davranışlarla yenilikçi bakış açısı arasında seçim yapabilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kişiliğimiz ve Zihniyet Yapımız Nasıl Oluşur?
 • Beyin- Beden- Zihniyet İlişkisi
 • Kendimizi Tanımladığımız Kutuyu Keşfetmek
 • Kutunun Dışına Çıkma Stratejileri
  • Dili Değiştirerek Zihniyet Yapısını Şekillendirmek: Öğrenme Anlayışını Geliştirmek
  • Duyguları Farkederek Düşünceleri Yönetmek: Yaratıcı Seçimler
  • Kutunun İçindeki İhtiyaçları Anlayarak Farklı Stratejiler Geliştirmek: Yenilikçi Bir Yol
 • Seçim Gücünü Eline Almak: Yeni Bir Yol Seçmek
 • Özel Hayat ve İş Hayatındaki Fırsatlar İçin Yeni Kaynaklarla Buluşmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri