Hazine Ürünleri ve Yeni Nesil Bankacılık


foto

AMAÇ

Para piyasaları, sermaye piyasaları ve türev piyasaları ile bu piyasalarda kullanılan finansal enstrümanların müşteri ve banka açısından riskler ve avantajların örnek olaylar ile aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasalar #Finansal Enstrümanlar #Finansal Terminoloji #Vergi #Kar/ Zarar Hesabı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finans piyasaları ve işleyişi ile kullanılan ürünleri bilir.
Anlar: Para, sermaye, türev piyasalarındaki gelişmeleri anlar ve yorumlar.
Yapar: Müşterilerden gelecek verileri değerlendirip piyasa şartlarına göre müşteriye yorum yapabilir, riskleri ve avantajları müşteriye aktarabilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Para Piyasası Ürünleri
 • Repo
 • Hazine Bonosu
 • Finansman Bonosu
 • VDMK
 • Sermaye Piyasası Ürünleri
 • Devlet Tahvili
  • TL- YP Devlet Tahvili
  • Kuponsuz Devlet Tahvili
  • Kuponlu Devlet Tahvili
  • Hisse Senedi
  • Eurobond
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
 • VİS Sözleşme Çeşitleri
 • Türev Piyasa İşlemleri
  • Opsiyonlar
 • Yeni Nesil Ürünler
 • DCD İşlemleri
 • Anapara Korumalı Mevduatlar
 • Wedding Cake, Range Accrual, Double No Touch

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı ve Doğru Karar Alma, Bilgi İzleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: