İşte Mutluluk!


foto

AMAÇ

İş ve özel hayattaki ilişkileri daha iyi yönetme, mutlu ve pozitif bireyler olarak farkındalığı arttırıp bu yönde aksiyon alma, bu aksiyonla tüm yetkinlikleri hayata geçirme istekliliğini arttırma, kurum içinde mutlu çalışanlar yaratıp, istenen verimlilik, karlılık, ciro, iç-dış müşteri memnuniyetini arttırma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mutluluk# Pozitif Psikoloji #Logoterpi #Zihin #Rasyonel Beyin #Nörobilim #Performans# Motivasyon #Konsantrasyon #İşbirliği #Duygu #Özgüven #Özşefkat #Yargılamamak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mutluluğun kaynağını bilir. İşyerinde verimliliği arttırmanın yollarını bilir. Verimlilik, karlılık, hedef, iç ve dış müşteri memnuniyetinin kuruma ve kendisine katkısını bilir. Konsantrasyonu arttırmanın yollarını bilir. Motivasyonun formülünü bilir. Bireyin iç motivasyon için neye ihtiyacı olduğunu bilir. İletişim ve ikili ilişkileri doğru yönetebilmenin ipuçlarını bilir.
Anlar: Değişim ve öğrenmenin kişinin özgür iradesi olduğunu anlar. Disiplinle çalışmanın başarıyı nasıl sağladığını anlar.
Yapar: Kontrol alanı dışında enerji harcamaz. Kişi kendini kurban görmez. Yapabileceklerine odaklanır. Mutlu olmak için atılacak adımları yapar. İş ve özel hayatın dengesini kavrar. Etik ve ahlaki açıdan aldığı sorumluluğu yerine getirir anlam iradesi ile işini sonuçlandırır. Sorumluluk alır, işini takip eder, iletişim kurar. Geri bildirim verir. Güven ortamı yaratma gayretine girer.

HEDEF KİTLE

İletişim becerilerini doğru araçlar kullanarak geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yaşam Amacım Ne? Yaşamda Nasıl Bir Anlam Arıyorum?
 • Mutlu Olmak için Neye İhtiyaç Var? Mutluluğumuz Neye Bağlı?
 • Genetik Mutluluk Hayatımı Ne Kadar Etkiliyor?
 • Martin Seligman - Pozitif Psikoloji Bize Ne Der?
 • Kontrol Alanı - Etki Alanı
 • Dünya ve Türkiye'de İşte Mutluluk Oranları
 • İş Yaşamında Nasıl Mutlu Olurum?
 • Daniel Kahneman Araştırma Sonucu Bize Neyi Gösteriyor?
 • İş Yaşamında Mutluluk Neden Önemli?
 • Mutluluk Hayat Amacımız mı?
 • Mutluluğun Para, Güven, Kültür ile Arasındaki Bağ
 • Rasyonel Beyni Nasıl Ön Plana Çıkarabilirim?
 • Zihnimizi Nasıl Eğitebiliriz? Beynin Çalışma Prensibi Nasıldır?
 • Amigdala- Duygusal Beyin- Ön Beyin Beni Ne Kadar Yönetiyor?
 • Ben Kimim? Kişisel Hedeflerim Neler?
 • Ego Nedir? Kıskançlık Nedir? Kötülük Nedir? Bu Duygular Yönetilebilir mi?
 • Motivasyon Nedir?
 • İç Motivasyon mu Dış Motivasyon mu Önemlidir?
 • Beni Ne Mutlu Ediyor?
 • Mutlu Olmak İçin 10 Değer Taşı
 • Mutluluğun 3 Altın Kuralı
 • 13 Mutsuzluk Nedeni
 • 7 Hayat Felsefesi
 • Yaşamdaki 4 Duygu
 • İnsandaki 5 Zihin Kodu
 • 25 Bilimsel Mutluluk Araştırma Sonucu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Sonuç Odaklılık, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler Ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme