Dijital Dünyada Müşteri Tercihleri ve Gelecek Yönetim Stratejileri


foto

AMAÇ

Dijital dönüşümün getirdiği yeniliklerin ışığında müşteri tercihlerini anlamak ve yönetmek, dijital dönüşümün etkisi ile değişen ve dönüşen tüketici davranışlarını incelemek, pandemi sonrası dönemde değişen müşteri önceliklerini anlamak, dijital dünyanın, platformların ve teknolojinin pazarlama yönetimine etkisini anlamak ve müşteri odaklı çözümler geliştirme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Dönüşüm #Yeni Normal #Dijital Dünyada Müşteri Beklentileri #Tüketici Davranışları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dönüşümü ve etkilerini, teknoloji ve pazarlama etkisini, yeni normalin tüketici üzerindeki etkisini, tüketicideki dönüşümü ve bu dönüşümün getirdiği yenilikleri (sadakat, marka bağlılığı gibi konularda değişiklikler) ve etkileşim stratejilerinin önemini bilir.
Anlar: Teknoloji etkileşimin ve yeni pazarlama yöntemlerinin temelidir.
Yapar: Yeni teknolojilerin (sanal gerçeklik, yapay zeka, dijital çözümler) ışığında tüketicideki dönüşümü takip eder.

HEDEF KİTLE

Teknoloji ve pazarlama ilişkisi ışığında artan dijitalleşmeyi anlamak ve yorumlamak isteyen ve dijital dönüşüm ve pandemi etkisi ile dönüşen tüketici davranışlarını anlamak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Müşteri Tercihlerini ve Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler
 • Kişisel, Kültürel Faktörler ve Grup Etkisi
 • Düşünme ve Karar Mekanizmaları
 • Dijital Dünyada Müşterinin Beklentileri
 • Covid 19 Sonrası Müşteri Beklentileri (Değişen Öncelikler, Yeni Kanallar)
 • Müşteri ve Sadakat Kavramı
 • Müşteri Deneyiminin Önemi
 • Yeni Deneyimler (Yeni Markalar, Öncelikler)
 • Pandemi Sonrası Dönem ve Müşteri Beklentileri
 • Dijital Dünyanın Dönüşümü ve Pazarlamaya Etkisi
 • Dijital Çözümler, Pazarlama ve Gelecek Yönetim Stratejileri
 • Değer Önerisinin Gözden Geçirilmesi, Yeni Değer Önerisi
 • Kişiselleştirme
 • Çok Kanallı Pazarlama
 • Dijital Dünyada Müşteri Yönetimi ve Müşteri Merkezli Yaklaşım
 • Finansal Hizmetlerde Yeni Dönem ve Finansal Çözümler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği