Fikir Nasıl Satılır?


foto

AMAÇ

İkna ve etkileme süreçlerini etkin ve etkili yönetme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İkna #Etki #Dikkat Çekme #Hikâyenin Gücü #İtirazlarla Başa Çıkma #Karşı Koyma Stratejileri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İkna ve etki yaratmada kritik faktörlerin yardımcı ve engelleyici rollerini bilir. Fikrinin içine insanları nasıl çekeceğini ve dahil edeceğini bilir. Fikirler karşısındaki evrensel itirazları bilir.
Anlar: Fikirlerin neden reddedildiğini anlar. İkna etme ve etki yaratmada beynin rolünü kavrar. İkna ve etki yaratmada belirleyici olanların ne olduğunu anlar.
Yapar: İkna ve etki yaratmada değişim yaratacak faktörleri fikrinin lehine kullanır. Fikrine dikkat çeker, karşı tarafta merak ve ilgi uyandırır. Fikir satmada hikayeleştirmenin gücünü kullanır. İletişimin unsurlarını etkin ve etkili kullanarak, karşılıklı yarar sağlayacak şekilde itirazları karşılar ve yönetir.

HEDEF KİTLE

İkna ve etkileme becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Fikirler Neden Reddedilir?
 • İkna Etme ve Etkilemede Beynin Rolünü Kavramak
  • İkna Etmede ve Etkilemede Değişim Yaratacak Faktörler: Mevcut İnançlar, Değerler, Duygular, Teşvikler, Eylemlilik, Merak, Ruh Hali ve Diğer İnsanlar
 • Bir Fikre Nasıl Dikkat Çekilir?
  • Asansör Konuşmaları
  • Karşı Tarafı Fikrin İçine Dahil Etme
 • Hikâyeler Fikirlere Ne Kazandırır?
  • Hikâyenin Büyüsü
  • Fikirler Nasıl Hikâyeleşir?
  • Fikrinizin Ana Mesajını Anlamlı Bir Hikâye ile Çerçevelemek
 • Fikirlerin Reddedilmesinin Önüne Nasıl Geçilir?
 • Fikirler Karşısındaki İtirazlar Nasıl Ele Alınır?
  • İtirazların Kaynağını Anlamak için Güçlü Sorular
  • İtirazları Çerçevelemek için Etkin Dinleme
  • İtirazları ve Itiraz Eden Kişiyi Anlamak için Empati Geliştirme
 • Fikir Satmada Zor İnsanlar ve Zor Durumlar Nasıl Yönetilir?
 • Fikirlerin Karşısındaki 4 Karşı Koyma Stratejisi ve Bunlarla Başa Çıkmak Yapılacak 3 Şey 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim/Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: