Verimlilik ve Motivasyon Yönetimi


foto

AMAÇ

Mekandan bağımsız çalışma ilkelerini belirleme, verimliliği sağlama ve içsel motivasyon ile birlikte ekip motivasyonunun sürekliliğini sağlama becerilerini kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Verimlilik #Kilit Alanlar #Ortak Çalışma İlkeleri #İçsel Motivasyon #Ekip Motivasyonu Yönetimi #Farklılıkların Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Esnekliğin ve yeni durumlara uyumun başarı üzerindeki önemini bilir. Mekandan bağımsız çalışma ilkelerini bilir. Kilit alanları bilir. Profesyonel yaşamdaki motivasyonun tüm yaşam motivasyonunu etkilediğini bilir. Farklı kişilikleri ve farklı motivasyon kaynaklarını bilir.
Anlar: İçten dışa yaklaşımın motivasyonunun sürekliliği için önemini anlar. Motivasyonunu düşürebilecek zorlandığı bir durum ile karşılaştığında bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini anlar. Ekip içindeki farklılıkları iyi yönetebildiğinde başarının artabileceğini anlar.
Yapar: Yeni çalışma alışkanlıkları geliştirir ve disiplinli çalışma sistemi oluşturur. Ortak kararlar ile ekibinin de bu sistemi benimsemesini sağlar. Proaktif yaklaşım ile motivasyonu düşürebilecek her durum için çözüm üretir. Ekip içindeki farklı kişiliklerin motivasyon kaynaklarını belirleyerek uygun yaklaşım belirler. Verimlilik ve motivasyonunun sürekliliği için kilit alanları belirleyerek hedefleri oluşturur ve takip planı yapar.

HEDEF KİTLE

Verimliliğini artırmak ve motivasyonun sürekliliğini sağlamak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Verimlilik ve Proaktif Yaklaşım
  • Proaktif Kişi ve İnisiyatif Almak
  • Uzaktan Çalışmayı Daha Verimli Hale Getirmek - Disiplinli Zihin
  • Direksiyon Kimde?
   • Dolaysız Denetim
   • Dolaylı Denetim
  • Özbilinç - İçten Dışa Yaklaşım
  • Proaktif Odak
 • Kilit Alanlar ve Hedefler
  • Haftalık Zaman Dağılımı
  • Kontrolü Ele Geçirmek
   • Öncelikleri Belirleme Süreci
   • Pareto Analizi
   • Planlama Araçları
   • Delege Etmenin Adımları
 • Motivasyon Yönetimi
  • Ofisten Çalışma ve Uzaktan Çalışma Farklılıkları
   • Yönetici ve Çalışan İhtiyaçlarının Belirlenmesi
   • Oluşan Yeni İhtiyaçları Karşılayacak Yetkinlerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
   • Yeni Çalışma İlkeleri ve Rutinlerinin Belirlenmesi
 • İçsel Motivasyon
  • Kurum İçinde Toplam Sorumluluk
  • Kişisel Motivasyon Kaynaklarını Belirleme 
  • Ekibe ve Kuruma Sağlanan Katkı ve Beklentiler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış , Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: