Bankacılar İçin Temel Göstergelerin, Raporların İzlenmesi ve Okunması


foto

AMAÇ

Ulusal ve uluslararası boyutta yayınlanan temel göstergeleri ve raporları irdeleme ve yorumlama becerisinin kazandırılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomi #Temel Göstergeler #Öngörü #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makro göstergelerin nasıl hesaplanacağını bilir.
Anlar: Ekonomideki gelişmeleri anlar.
Yapar: Makro ekonomiye yönelik öngörüleri anlar ve ona göre çalışır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar
 • Reel Sektör Göstergeleri
  • GSYH ve Büyüme Oranı
  • Fiyat Endeksleri: ÜFE ve TÜFE       
  • Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite Kullanımı 
  • Güven Endeksleri Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi              
  • Hanehalkı İşgücü Anketi
  • İş İstatistikleri       
 • Parasal Göstergeler
  • Bütçe Gerçekleşmeleri
  • Borç Yönetimi
  • Hazine’nin Yayınladığı Verilerin Yorumlanması
  • TCMB Bilançosu ve Para Arzı
  • Ödemeler Bilançosu
  • Banka Bilançolarının Verdiği Sinyaller
  • BIST ve Ödemeler Bilançosu İlişkisi
  • TCMB’nin Yayınladığı Raporların Yorumlanması
 • Uluslararası Makroekonomik Göstergeler
  • IMF Raporları, Global Financial Stability Raporu, World Economic Outlook, Fiscal Monitor       
  • OECD Veri Tabanı ve Economic Survey Raporu    
  • WTO Veri Tabanı    
  • UNCTAD ve UNDP Raporları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik