BASEL I-II-2,5-III-IV Düzenlemeleri ve Ekonomi - Reel Sektör - Bankalar Üzerindeki Etkileri


foto

AMAÇ

Dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bilgi aktarmak ve düzenlemelerin bankalara olan etkileri konusunda bilinç yaratmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat #BASEL Düzenlemeleri #Yasal Otorite #Yaptırımlara Uyum #Uluslararası Uygulamalara Hakimiyet

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Basel Düzenlemelerini, finansal sistem üzerindeki etkilerini ve uluslararası uygulamaları bilir.
Anlar: Basel Düzenlemelerinin bankalar ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini anlar.
Yapar: Basel Düzenlemelerine uygun risk hesaplamaları yapar.

HEDEF KİTLE

Risk yönetimi birimleri hariç tüm Genel Müdürlük ve Şube çalışanlarının katılımına uygundur. Özellikle kurumsal, ticari ve KOBİ pazarlama, krediler, denetim ve validasyon konularında çalışanların katılması önerilmektedir.

İÇERİK

 • BIS ve Basel Hakkında Temel Bilgiler
  • Basel Düzenlemeleri
  • Basel I, Sermaye Yeterlilik Rasyosu ve 1996 Piyasa Riski Düzenlemeleri
  • Basel II Düzenlemeleri ve Yapısal Bloklar
  • Basel 2.5 Düzenlemeleri
  • Basel III Düzenlemeleri
 • Türkiye’de Basel Düzenlemeleri ve Etkileri
 • Basel III ile Gelen Düzenlemeler ve Amaçları
 • Dünya’da ve Türkiye’de Basel III Süreci ve Etkileri
  • 2008 Krizi ve Basel III’ün Ortaya Çıkışı
  • Basel III Düzenlemeleri ve Uygulama Takvimi
  • Sermaye
  • Likidite Karşılama Oranları
  • Kaldıraç Oranı
  • Net İstikrarlı Fonlama Oranı
  • Sermaye Koruma ve Döngüsel Tamponlar
  • Karşı Taraf Riskine İlişkin Düzenleme
  • Likidite Riski ve Basel III
  • Basel III’ün Türkiye’ye Etkileri
  • Basel III’e İlişkin Eleştiriler 
 • Basel IV Düzenlemeleri
  • Basel IV ile Gelen Düzenlemeler ve Amaçları
  • Basel IV Uygulama Takvimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, İç Sistemler ve Denetim, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak