Marka İdeali Merkezli İletişim Stratejileri Hazırlamak


foto

AMAÇ

Markanın varoluş nedeninin ve marka idealinin saptanarak, marka idealini merkeze koyan pazarlama iletişimi stratejileri hazırlama yollarını aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Marka #İletişim #Strateji

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Marka ideali kavramının marka vizyonundan farkını bilir
Anlar: Marka idealini merkeze koyarak iletişim yapmanın önemini ve yöntemlerini anlar
Yapar: Marka ideali merkezli marka deneyimleri yaratır ve viral hikayelere dönüştürür.

HEDEF KİTLE

Ürün, marka, kurumsal iletişim ve işveren markası yönetimine katkıda bulunan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Markanın Yeni Tanımı ve Eski Tanımlarından Farkı
 • Kano Müşteri Tatmini Modeli ve Günümüz Markalarının Farklılaşma Fırsatları
 • Günümüzün Marka Yönetim İlkeleri
  • Tüketici Yoktur, İnsan Vardır
  • İnsanlar Rasyonel Beyinleriyle Değil, Duygusal Beyinleriyle Karar Verirler
  • Zeitgeist'ı Anlayarak İşe Başlamak Strateji Sürecini Hızlandırır
  • İnsanların Duygusal İhtiyaçlarını Anlamak için Kategori Bağımsız Düşünmek
  • Dünya ve İnsanlığın Sorunlarına Sahip Çıkmak Marka ve Hisse Değerimizi Yükseltir
  • Markamıza Olan Sadakati Yükseltmek İçin Deneyim ve Hikayeciliğe Odaklanmalıyız
  • Veri, Teknoloji, Deneyim ve Hikâyeyi Örüntülüyerek Başarıya Ulaşırız
 • Stengel İndeksi ve Marka İdealimizi Belirleyebileceğimiz 5 Alan
 • Marka Arkeolojisi Yöntemleri ve Marka İdealini Saptama Alanları
 • Marka İdeali, Sosyal Misyon ve Sürdürülebilirlik Arasındaki Güçlü Bağlantı
 • Marka İdeali Merkezli Strateji ve Entegre İletişim Örnekleri
 • Yapılmaması Gerekenler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zekâ
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği