İş Analizi Farkındalık


foto

AMAÇ

Eğitimde; analist kavramı, analistlerin yetkinlikleri, davranış biçimleri, iş analizi kavramları ve metodolojisi hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İş Analizi #Analist #Gereksinim #Paydaş Kavramı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş analizi temel kavramlarını bilir.
Anlar: İş analizi süreçlerini, tekniklerini anlar.
Yapar: İş analizi tekniklerini kullanır, süreçleri uygular.

HEDEF KİTLE

Bilgi teknolojileri ekiplerinde ya da iş birimlerinde görev alan iş analistleri ya da iş analizi kavram ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Analizine Giriş
  • İş Analizinin Önemi
  • İş Analizi Temel Kavramları
  • İş Analistinin Rolü
  • İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
  • İş Analizinde Yapılan Temel Hatalar
  • IIBA, BABOK ve İş Analizi Alanında Uluslararası Gelişmeler
 • Gereksinim Analizi
  • Gereksinimlerin Toplanması
  • Gereksinimlerin Dokümantasyonu
  • Gereksinimlerin Modellenmesi
  • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Paydaş Analizi
  • Paydaşların Tespiti ve Belirlenmesi
  • Paydaşların Yönetimi
  • Çatışma ve Müzakere Yönetimi
 • Kapsam ve Değişiklik Yönetimi
  • Kapsam ve Değişiklik Kavramları
 • Devam Eden Projede Değişikliğin Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: