Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim


foto

AMAÇ

Katılımcıların kendi sosyal stilini bulmasını sağlayarak, kurum içi ve dışı ilişkilerinde iletişimlerini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Karşı tarafın iletişim stilini bulma yöntemlerini öğrenen katılımcılar; farklı insanlarla farklı iletişim stillerinin beklentilerine göre iletişim kurma ve zor insanlarla (müşteriler dahil) kolay şekilde iletişim kurma ve ikna etme becerisi kazanacaktır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #Sosyal Stiller #Kişilikler #Farlılıkları Yönetme #İkna

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı iletişim stillerinin özelliklerini bilir.
Anlar: Kişiler arasındaki iletişim stili farklılıklarını bilmenin ilişki yönetimi üzerindeki etkisini anlar.
Yapar: Kendisini ve karşısındaki kişileri tanıyarak; iletişim kalitesi, farklılıklara uyumu, ikna ve etkileme gücü artar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Davranış ve Davranışı Okuma
 • Kişilik Pastası
 • Müdahalecilik
 • Tepkisellik
 • Çok yönlülük (Uyumluluk)
 • Diğerlerin Stilini Tespit Edebilme
  • Stillerin Beklentileri
  • Stillerin Güçlü ve Gelişim Alanları
 • Tipik ve Gerilim Davranışları
 • Stratejiler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme