Yeni Bilinç Yansıması: Bireysel Farkındalık


foto

AMAÇ

Katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını, kendilerini fark etmelerini sağlamak için uygulamalarla aktarımda bulunmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Fark Etme #Kendini Görebilme #Kendinle İletişim #Evrensel Bilgiler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farkındalık kavramının ne olduğunu, önemini, nasıl hayatına alacağını ve içselleştireceğini bilir.
Anlar: Neden sonuç ilişkisinin gücünü, fark ederek hayatta olanların ve olamayanların yaşam adımlarına yansımalarını ve etkilerini anlar.
Yapar: Kendini ve gücünü keşfeder, gözlemci kalmayı öğrenir.

HEDEF KİTLE

Kendisiyle olan iletişimin ve kendini fark etmenin yaşamın her alanında daha iyi performans sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünen ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Dünya Değişiyor: Bugünlerde Ne Yaşıyoruz?
  • Farkındalığa Odaklanmak Neden Her Zamankinden Daha Önemli?
  • Bilim İnsanları Dünya, Evren, Enerji, Titreşim Konularında Neler Söylüyor?
  • "Ben" Denen Varlık
  • Kendiliğim ve Kendimi Var Etme Boyutlarım
  • Zihin Stratejilerim
  • Tipolojiler
  • Anne, Baba ve Ata İlişkili Negatif Düşünce Kalıplarım
  • Düşünce Kalıplarımın Yaşama Yansıması
  • Vaka Çalışması: Deneyimlerin Farkındalığı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği