Akreditifler ve Vesaik Mukabili İşlemlerde Avantaj ve Dezavantajlar


foto

AMAÇ

Uluslararası Ticaret Odası’nın hazırlamış olduğu ve bankalar ile dış ticarete taraf olan tüm tacirlerin uymaları gereken UCP 600 ve URC 522 sayılı broşür hükümlerinin incelenmesi, dış ticarette belli başlı risklerin piyasada yaşanmış gerçek olaylarla ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Akreditif #Vesaik Mukabili CAD #UCP600 ve URC522 #Risk ve Avantajlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası yeknesak kaide ve kuralları bilir. Gerek akreditif, gerekse vesaik mukabili işlemlerdeki kuralların neler olduğunu, satır aralarında gizlenen riskleri bilir.
Anlar: Risk algısı artar, mevzuat hükümlerini anlar.
Yapar: Akreditif ve vesaik mukabili işlemlerindeki kontrol ve incelemeleri daha bilinçli yapar.

HEDEF KİTLE

Satış, operasyon (şube ve merkezi operasyonlar), iç kontrol, teftiş, kredi tahsis, onay ve operasyon akreditif, ihracat ve ithalat departmanları çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Deniz Konişmentosu-Bill of Lading
  • Konşimento-Ordino İlişkisi
  • Konşimento Banka Nezdinde iken Ordino Alınması ve Malların Gümrükten Çekilmesi Mümkün müdür?
  • Charter Party Konşimento ve Bankaların Riskleri
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar, İşleyiş Şeması ve İşlem Adımları
   • Uniform Rules For Collections (URC 522) Bröşürü
   • Vesaik Mukabili İşlemde Risk
   • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerinin Azaltma
   • Tahsil Vesaikinin İthalatçı ve İhracatçı için Avantajları ve Dezavantajları
   • Vaka Analizi: Malların Teslim Alınmaması, Gümrüğün Mallara El Koyması, Dış Ticarette Kredinin Batması
  • Akreditifte Taraflar, İşleyiş Şeması ve İşlem Adımları
   • Akreditifli Ödemede Bankaların Riski ve Dış Ticaretteki Avantajları
   • Akreditifin Alıcısı ve Satıcısı Açısından Avantajları
   • ICC Uniform Rules for Documentary Credits (URC600)
   • Akreditifte Bankaların Riski Ne Zaman Başlar ve Sona Erer?
   • Akreditif İşleminde Bankaların Yaptıkları Hatalar ve Sonuçları
   • İhracat ve İthalat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
   • Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar
   • Teyit İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Ödeme Şekillerinde Uluslararası Yeknesak Kaide ve Kurallar
 • Teyit İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Vaka Analizi: Akreditifte Evrak Sahteciliği, Akreditifte Rezerv ve Bankanın Riski, Gümrük Mevzuatı Noksanlığı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: