İş Analizi Dünyasında Çevik Yöntemler ve Son Gelişmeler


foto

AMAÇ

İş analizi konusunda dünyada yaşanan son gelişmeler, çevik yöntemlerin iş analizi çalışmalarında uygulanması ve son gelişmelerin anlaşılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sorun #Çözüm #MVP(Minimum İşe Yarar Ürün) #Çeviklik #İzlenebilirlik #Değer #Scrum #DevOps #Product Backlog #Sprint #Epic #Tema #Sprint

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş analizi konusunda dünyadaki son gelişmeleri ve çevik yöntemlerde iş analistinin rolünü bilir.
Anlar: Müşterinin gerçek ihtiyacını anlar, müşteri için anlamlı olan değer kavramının önemini anlatır.
Yapar: Müşterinin genellikle anlattığı çözüm önerisinin arkasındaki gerçek ihtiyacının veya çözülmesi gereken esas sorunun ortaya çıkartılması ile MVP (minimum işe yarar ürün) geliştirerek müşterinin doğru anlaşıldığından emin olur. Sorun ve çözüm bileşenleri arasında izlenebilirlik kurulmasını sağlar. Tema, epic, kullanıcı hikayeleri, kullanıcı puanları ve spring planlamayı yapar.

HEDEF KİTLE

Bilişim teknolojileri alanında çalışan ve konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Analizi Konusunda Dünyadaki Son Gelişmeler
  • CBAP (Certified Business Analysis Professional) 
  • DevOps ve Scrum 
  • Kanban 
 • Çevik Yöntemler ve İş Analizi
  • Ürün Sahibi Rolü ile İş Analist Rolü Arasındaki Farklar
  • MVP (Minimum İşe Yarar Ürün)
  • Sprint Planlama ve Kullanıcı Puanları
  • İzlenebilirlik
 • JIRA ile Uygulama Örnekleri
  • Product Backlog
  • Sprint Board
   • Burndown Chart
 • Kanban Board
  • Control Chart
  • Cumulative Flow Chart

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik