Güncel Hukuksal Düzenlemeler


foto

AMAÇ

Eğitimde, bankacılık ile doğrudan ilgili yasalardaki güncel düzenlemelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Hak #Teminat #Sözleşme #Kredi #Banka Hukuku

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni düzenlemeler çerçevesinde bankacılık işlemlerinin yasal temellerini bilir.
Anlar: Yeni yasaların banka düzenlemelerindeki farklılıklarını anlar.
Yapar: Sözleşme, kredi ve teminatlandırma sürecini yeni yasalara göre kavrar.

HEDEF KİTLE

Güncel hukuk düzenlemeleri, gelişimi ve bankacılığa yansımaları hakkında yeniliklerini takip etmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Aile Hukuku–Eş Muvafaknamesi Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Borçlar Yasası                                                                                                        
  • Sözleşmeler
  • Vekaletname
  • Kefalet
  • İmza
  • Elektronik İmza Yasası
 • BDDK'nın Yeni Düzenlemesi Kapsamında Değerlendirme
 • Tüketiciyi Koruma Yasası Genel Hükümler
  •  Sözleşme Öncesi Bilgi Formları
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
 • İflas ve Konkordato Düzenlemeleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kurul Kararları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: