İlişki Kurma Sanatı


foto

AMAÇ

Katılımcıların bugünkü ilişkilerini etkileyen ve geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine odaklanmalarını sağlamak, problemlere yaklaşım tarzını ve diğer kişileri anlama becerilerini geliştirmek, sınırları keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #Kuşaklar #Bilişsel Terapi #İlişki Yönetimi #Kişilik Tipleri #Zor Kişilerle Anlaşmak #İletişim Engelleri #Pozitif İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İletişim altyapımızın nasıl oluştuğunu, iletişimde kişisel farkların nereden kaynaklandığını, iletişimi engelleyen düşünce hatalarının neler olduğunu ve pozitif iletişimin araçlarını bilir.
Anlar: Diğerleriyle pozitif iletişim kurmanın önemini, Empatinin önemini ve kendi ile olumlu iletişimin faydasını ve ilişki kurma dinamiklerinin iletişim şeklimiz üzerindeki önemini anlar.
Yapar: Geçmişten gelen kişisel iletişim engellerinin farkına varır. Diğerlerinin duygu ve düşüncelerini anlayarak, kendi pozitif iletişim formülünü oluşturur. Düşünce hatalarıyla baş ederek, iletişimde olumlu davranışlar geliştirmeye başlar. Zor durumlar için ideal iletişim araçlarını devreye sokmaya başlar. Öfke kontrolü sağlar, güçlü ilişkiler geliştirmeye başlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kısa Geçmişimiz, Çocukluğumuz ve İletişim Alt Yapımızın Oluşumu
 • İletişimde Bilinçaltımızın Gizli Mesajları
 • İletişimi Engelleyen Psikolojik Faktörler
 • İletişim Çatışmalarının Nedenleri ve Çözümleri
 • İkna ve İşbirliğinin Psikolojik Koşullarını Anlamak
 • Kuşaklararası İletişim Zorluklarını Aşmak
 • Zor Kişilerle İletişim
 • Pozitif İletişim ve Pozitif Ruh Sağlığı için İletişimin Önemi
 • Empati Becerisi 
 • Düşünce Hatalarından Kurtularak İletişimi Kolaylaştırmak
 • İlişkilerde Anlamsızlıkların Çözümü 
 • İnsanları Büyüleyin: İlişki Gurusu Olmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme