Beyin Temelli Duygusal Zeka


foto

AMAÇ

Duyguların kontrolü ve etkin yönetimi için duygusal zekamıza dair farkındalığı arttırarak ve zindelik seviyesini yükselterek özellikle hassas veya zorlayıcı durumlar karşısında ortaya çıkan yoğun duyguları anlama, etkin yönetme ve bu sayede kuvvetli iletişim ile ilişkileri etkin yönetme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Beyin #Duygular #Duygusal Zeka #İletişim #İlişki Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Duygusal ve sosyal zeka yetkinliğinin tanımını ve davranış göstergelerini, duyguların etkin yönetim sürecini bilir.
Anlar: İletişim ve ilişki yönetiminde duygusal zekanın önemini ve bu yetkinlikte kendi seviyesini anlar.
Yapar: Duygularını anlayarak ve etkin yöneterek iç ve dış müşteri ile ekip yönetimini etkin yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda hem iç hem de dış müşteri yönetimi yapan, ekip motivasyonundan ve performansından sorumlu olan yöneticiler ve konuyla ilgili tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Beynimizin Nasıl ve Neye Tepki Verdiğini Anlamak
  • Duygusal ve Sosyal Zeka Tanımlarını Netleştirmek
  • Duygusal Zeka Yetkinlikleri ve Davranış Göstergelerini Anlamak
  • Duygusal Zindelik Durumumuzu Güçlü Yön ve Gelişim Alanlarımız ile Fark Etmek
  • Duyguları Kontrol Edebilmek için Bir Süreç Uygulamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Proaktif Düşünme ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: