Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Eğitimde, işletmelerin nakit ve nakit benzeri değerleri yaratmadaki yeteneğinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sektörel değişimlerin işletmelerin finansal tablolarında soruna yol açmadan nasıl yönetilmesi gerektiği konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Analiz #Fon Yönetimi #Nakit Yönetimi #Yatırım Kararları #Sektör Öngörüleri #İnşaat ve Taahhüt #Enerji #Turizm #Tekstil #Lojistik #Perakende

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Küresel piyasalar ve yurtiçi piyasalardaki gelişmelerinin ana sektörleri nasıl etkileyebileceğini, bu verilerden risk yönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir.
Anlar: Sektörlerdeki değişimlerin o sektörlerde faliyet gösteren şirketlerde nasıl finansal sonuçlar yaratacağını anlar.
Yapar: Gelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılık unsurlarını risk yönetimi için değerlendirebilir, işlem verimliliğini ve banka karlılığını koruyucu sonuçlar yaratabilir.

HEDEF KİTLE

Temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip kredi tahsis, kredi pazarlama, kredi izleme, mali analiz ve istihbarat, sorunlu kredi yönetimi, teftiş kurulu, şube kredi pazarlama bölümleri çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sektör Analizi
  • Ana Sektörlerdeki Değişkenler
  • Sektörlerde Zayıf/ Güçlü Yönler
  • Sektörlerdeki Fırsatlar/ Tehditler
  • Sektörlerin 2024 Öngörüleri
   • İnşaat ve Taahhüt
   • Enerji
   • Turizm
   • Tekstil
   • Lojistik
   • Perakende
 • Değişkenleri Fark Edebilmek
  • Genel Ekonomik Analiz
  • Sektörün Değerlendirilmesi
  • Firmanın Gelişiminin Değerlendirilmesi
 • Finansal Belgelerle İşletmenin Durumunu Tespit Edebilmek
  • Finansal Analiz Yardımı ile Firmaların Finansman İhtiyacının Değerlendirilmesi
  • İşletmenin Yatırım ve Finansman Tercihlerinin Analizi
  • Net İşletme Sermayesi
  • Varlıklar ve Borçlar Arasındaki Dengeler
  • Kaynak İhtiyacını Doğru Saptayabilmek
 • Finansal Analizde Sektörel Farklıların Değerlendirilmesi
  • Ekonomideki ve Sektördeki Gelişmelerin Firma Fon Yönetimlerine Etkisi
 •  Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesi
  • Nakit Kaynakları ve Kullanımı
  • Firmanın Bünyesine Nakit Girişi Sağlamayan Gelirler
  • Firmanın Bünyesine Nakit Çıkışı Sağlamayan Giderler
 •  Nakit Akım Tablosunun Risk Alanlara Sağladığı Faydalar
  • Nakit Bütçeleri
  • Nakit Girdileri ile Nakit Ödemeleri Düzenlerinin Kurulması Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: