Faaliyet Döngüsü Analizi


foto

AMAÇ

Firmanın mal ve para döngüsünü anlayarak kredi ihtiyacını ve risk noktalarını tespit etmektir.

ODAK NOKTALARI

#Risk Algısı #Erken Uyarı Sinyalleri #Kredi Kullanımı #Gelecek Performansı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Faaliyet döngüsü analizini, firmanın risk oluşturabilecek evreleri önceden tespit yöntemlerini bilir. Nakit akış kalemleri ve bu kalemlerdeki değişikliklerin sonuçlarını bilir.
Anlar: Risk takibi yapıp erken uyarı sinyallerini inceleyerek firmanın nakit akışının izlenmesinin önemini anlar. Faaliyet döngüsüne uygun olmayan nakit akışının gelecek dönemde sorun yaratacağını anlar.
Yapar: Faaliyet döngüsü analizini yapar. Firmanın kredi kullanım sebebini ve kredi kullanım yerini tespit ederek, uygun vade ve teminat yapısı ile firmayı kredilendirebilir. Erken uyarı sinyallerini tespit ederek canlı risk takip modelini oluşturur.

HEDEF KİTLE

Risk yönetimi konusunda çalışan herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Faaliyet Döngüsü Nedir?
 • Faaliyet Döngüsünü Bilmeli miyiz?
 • Faaliyet Döngüsünün Evreleri
  • Mal Alış
  • Üretim
  • Satış
  • Tahsilat
  • Borç Ödeme
 • Güncel Ekonomik Konjönktürde Evrelerin Taşıdığı Risk
 • Hangi Evrede Krediye İhtiyaç Duyuluyor?
 • Kredinin Kullanılacağı Evreye Göre Tesis Edilecek Limiti ve Teminatı Ne Olmalıdır?
 • Geçmiş Dönemlerin Sorgulanması ve Gerçek Kredi İhtiyacı Sebebinin Analizi
 • Kaldıraç Oranları Nedir? Ne İfade Eder?
 • Geçmiş Dönemlere Göre Faaliyet Döngüsündeki Değişikliklerin Analizi
 • Pandemi Dönemi Etkileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: