Süper Beynin Sırları


foto

AMAÇ

Katılımcılara yaşadıkları sorunları aşmak için yollar olduğunu göstermek, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincini kazandırmak, zihnin yarattığı oyunları anlatmak ve ruh hallerini olumlu yönde yönetme becerisi edinmelerini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Zihinsel Farkındalık #Duygusal Farkındalık #Endişe Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sorunları yaratan düşünce sitemini bilir.
Anlar: Düşünce sistemini değiştirerek duygularını değiştirebileceğini anlar.
Yapar: Tüm olumsuz hissettiren konulardan özgürleşir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Zihinsel Stratejiler
 • Zihinsel Farkındalık 
 • Güçsüzleştirici İnançları Farketme
  • İnanç Değişimi
  • Temsil Sistemleri
  • Zihnin Çalışma Prensipleri
 • Çevrenin Hipnozundan Kurtulma
 • Silva Metodu ile İnanç Yönetimi
 • Endişe Nasıl Ortadan Kaldırılabilir?
 • Duygusal Farkındalık  
 • "Şimdi Tekniği" ile Becerileri Geleceğe Taşıma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme