Bankacılıkta Dijital Dönüşüm ve Fintech


foto

AMAÇ

Endüstri 4.0 kavramı ve teknolojilerinin, dijital dönüşümün, finansal teknolojilerin bankacılık sektörüne etkilerinin paylaşılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Endüstri 4.0 #Nesnelerin İnterneti #Yapay Zeka #Dijital Dönüşüm #CDO #Fintech #Blockchain ve Kripto Para #API

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve fintech dünyası kavramlarını bilir. Geleceğin iş dünyası hakkında bilgi sahibi olur.
Anlar: Değişen iş dünyası dinamiklerini anlar. Fintech teknolojilerinin iş süreçlerinin iyileştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini daha iyi analiz eder ve tanımlar.
Yapar: İleriye dönük şirket ihtiyaçlarını daha iyi analiz eder, kurumunu dijital dönüşüm sürecine hazırlar ve bu konudaki projelere etkin katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Bilişim ve finansal teknolojiler konularında genel bilgi sahibi olan pazarlama, ürün yönetimi, iş geliştirme ve ARGE ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijital Dönüşüm ve Dijital Müşteri
 • Nesnelerin İnterneti
 • Büyük Veri
 • Bulut Bilişim
 • Yapay Zeka
 • Fintech, Regülasyon, Ekosistem
 • Fintech Teknolojileri
  • Açık Bankacılık ve API
  • Robo Danışman
  • Blockchain ve Kripto Varlıklar
  • Insurtech
  • Chatbot
  • P2P Lending
  • P2P Transfer
  • Giyilebilir Teknolojiler
  • Biyometrik Doğrulama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği