Bankacılıkta Dijital Dönüşüm ve Fintech


foto

AMAÇ

Endüstri 4.0 kavramı ve teknolojilerinin, dijital dönüşümün, finansal teknolojilerin bankacılık sektörüne etkilerinin paylaşılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Endüstri 4.0 #Nesnelerin İnterneti #Yapay Zeka #Dijital Dönüşüm #CDO #Fintech #Blockchain ve Kripto Para #API

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve fintech dünyası kavramlarını bilir. Geleceğin iş dünyası hakkında bilgi sahibi olur.
Anlar: Değişen iş dünyası dinamiklerini anlar. Fintech teknolojilerinin iş süreçlerinin iyileştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini daha iyi analiz eder ve tanımlar.
Yapar: İleriye dönük şirket ihtiyaçlarını daha iyi analiz eder; kurumunu dijital dönüşüm sürecine hazırlar ve bu konudaki projelere etkin katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Bilişim ve finansal teknolojiler konularında genel bilgi sahibi olan pazarlama, ürün yönetimi, iş geliştirme ve ARGE ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Endüstri 4.0
  • Endüstri 1.0, 2.0 ve 3.0 Kavramları
  • Endüstri 4.0 Kavramı ve Teknlojileri
   • Yapay Zeka, Robotlar, VR/ AR, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti
  • Türkiye’de Endüstri 4.0
 • Dijital Dönüşüm
  • Dijital Dönüşüm Kavramı
  • Uygulama Adımları
  • Dijital Yıkım
  • Değişen Meslekler ve Yeni İş Ortamı
  • Dijital Nesiller
  • CDO
  • Bireysel Dönüşüm Stratejileri
 • Finansal Teknolojiler
  • Fintech Kavramı
  • Yeni Trendler ve Teknolojiler
   • Blockchain ve Kriptoparalar, API, Chatbotlar
  • Dönüşen Şubeler
  • Fintech Fırsatları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği