Ticarete Dayalı Aklama (TBML) ve Uluslararası Finansal Yaptırım Risklerinin Yönetilmesi


foto

AMAÇ

Katılımcılara finans sektöründe önemi giderek artan ulusal ve uluslararası alanda uygulanan ambargo ve finansal yaptırımlar hakkında bilgi vermek, yaptırım kararlarına aykırı bankacılık işlemlerinden kaynaklanan riskleri öğrenmek ve etkin bir şekilde yönetmek, dış ticarete dayalı kara para aklama işlemleri (TBML) ve yaptırımları etkisiz kılmak için kullanılan yöntemlere ilişkin dünyadan ve ülkemizden örnek olaylar yolu ile bilgi aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Uluslararası Ekonomik ve Finansal Yaptırımlar #Ticarete Dayalı Kara Para Aklama #TBML #Sanctions

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası ekonomik ve finansal yaptırımlara ilişkin riskleri, ticarete dayalı kara para aklama metotlarını, dış ticaret ve ödeme işlemlerinde para aklama ve yaptırım ihlallerine yönelik risk noktalarını ve uyarı işaretlerini (red flags) bilir.
Anlar: Uluslararası yaptırım risklerinin dinamiklerini, yaptırımlarla yerel düzenlemelerin çelişmesi halini, yaptırımlara ilişkin risklerin yönetişimini, ticarete dayalı kara para aklamanın tespiti ve buna ilişkin ülke, müşteri ve işlem risklerini anlar.
Yapar: Ticarete dayalı kara para aklama ve yaptırım ihlallerine ilişkin risklerin tanımlamasını, ülke, müşteri, bankacılık hizmet ve ürünlerine ilişkin risklerinin tespitini, önleyici tedbirlerin alınmasını, kontrol noktalarının oluşturulmasını, yönetilmesini yapar ve şüpheli işlemlerin banka içi ve dışı ilgili birimlere raporlanmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Bankaların uyum, iç kontrol, teftiş, mevzuat, dış ticaret ve yurtdışı transfer operasyonları, muhabir bankacılık ilişkileri, hazine operasyonları, fon ve nakit yönetimi bölümü çalışanları, kurumsal, ticari, kobi ve işletme portföy yöneticileri ve müşteri temsilcileri, pazarlama ve operasyon yönetici/yönetmenleri ve konuya ilgi duyan diğer çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticaret İşlemlerinde Para Aklama Risklerinin Yönetilmesi (Trade Based Money Laundering - TBML)
 • Ulusal ve Uluslararası Alanda Uygulanan Yaptırımlara İlişkin Riskler: Türleri, Amaçları, Tarihi Gelişimi, Üçüncü Kişilere ve Bankacılık İşlemlerine Etkisi
 • Kapsamlı ve Ağır Yaptırım Uygulanan Ülkeler: İran, Kuzey Kore, Sudan, Küba, Kırım ve Venezüella gibi
  • Suç Ekonomisi: Öncül Suçlar, Başlıca Kaçakçılık ve Transfer Rotaları, Kullanılan Ödeme Sistemleri
  • Türkiye ve Dünyadaki Suç İstatistikleri, Suç ve Terör Örgütlerinin Kullandıkları Rotalar, Dış Ticaret İşlemleri, Ödeme Şekilleri ve Sistemlerine İlişkin Örnekler
  • Türkiye’nin, Uyuşturucu Madde, Silah ve Göçmen Kaçakçılığı, Ülke İçi ve Dışındaki Terörist Faaliyetler, Komşu Ülkeler ve Sınır Ticareti Kapsamında Jeopolitik Durumu
  • Kıymetli Madenler, Döviz Büroları, Hızlı Para Transfer, Kargo Şirketleri, Kripto Para Aracılarının ve Göstermelik Şirketlerin Para Aklama, Terörün Finansmanı İşlemlerinde ve Yaptırımların İhlalinde Kötüye Kullanılması ve Rolü
  • Dış Ticaret İşlemlerin ve Finansmanın Kötüye Kullanılması: Tehlike Sinyalleri (Red Flags), Dikkat Çekici Şirket Yapıları, Sözde Tacirler, Hileli Evrak, İşlemler ve Dolambaçlı Rotalar
  • Dış Ticaret İşlemlerinde Riskli Müşteri, Ödeme Şekilleri, Mal veya Hizmet Türleri, Nakliye Rotaları, Riskli Ülkeler ve Offshore Bölge Bağlantıları, Serbest Ticaret Bölgeleri ve Transit Ticaret İşlemleri
  • Dış Ticaret İşlemlerinde Vesaik İncelemesi Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Noktalar: Özel Dikkat Gerektiren İşlemler, Müşteriler, Gerçek Faydalanıcının Tanınması, Müşteri Durumunun ve İşlemlerin İzlenmesi
  • Sözde Şirketler, Makul Olmayan Ortaklık ve Sermaye Yapıları, Üçüncü Taraf Ödemeleri, Ayna Borsa İşlemleri (Mirror Trade)
  • FATF, Avrupa Birliği, Wolfsberg Komitesi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Basel Bankacılık Komitesinin Konuya İlişkin Yayımları, Standartları, Uygulamaya Yönelik Kılavuz ve Tipoloji Çalışmaları
  • Dünyada ve Ülkemizde Örnek Olay Çalışmaları ve İnceleme Örnekleri
  • Yaptırım İhlallerinin Koşulları ve Müeyyideleri
  • Risklerin Yönetimi: Yaptırım Politikaları, Risk Bazlı Senaryo, Kontrol ve İzleme Faaliyetlerin Oluşturulması ve Teknolojinin Etkin Kullanılması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: