ZamANda Kal ve Yönet


foto

AMAÇ

Zaman kavramını katılımcılarla beraber irdeleyip, grup çalışmaları, oyunlar ile farkındalığı sağlamak, katılımcılara eylem planlarını hazırlatarak yol haritası oluşturmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Zaman Bilinci #Rutinimizde Gözardı Edilen Noktalar #An Farkındalığı #Zaman Yönetim Metodları #Ev İş Zaman Yönetim Dengesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: "Zaman" kavramımızın tüm detaylarını keşfetmeyi bilir.
Anlar: Keşif sonrası tespit ettiği gelişim alanlarında neler yapabileceğini anlar.
Yapar: Anladıklarını hayata geçirmek adına eylem planı ve taahhüt listesi yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Zaman Nedir?
  • Objektif ve Subjektif Zaman Kavramı
  • Mevcut Durumu Resmetme
  • Zaman Yönetiminde Nerede Olmak İstiyoruz?
  • Zamanı Kullanmanın Yollarını Nasıl İçselleştirebilirim?
  • Zaman Kaybettirici Alışkanlıklarımızın Sürelerini Fark Etmek
  • Kendini Yönetmede Kendini Keşfetmek
  • Zaman Yönetiminin Kazandırdıkları: Stres Yönetimi ve Motive Olmada Fark Yaratmak
  • Delegasyon

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Esneklik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme