Finans Piyasaları ve Finansal Enstrümanlar


foto

AMAÇ

Para piyasaları, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve kıymetli maden piyasaları ile bu piyasalarda kullanılan finansal enstrümanların anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Enstrümanlar #Piyasalar #Finansal Terminoloji #Alternatif Piyasalar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finans piyasaları, işleyişi ve kullanılan ürünleri bilir.
Anlar: Para, sermaye, emtia ve kıymetli maden piyasalarındaki gelişmeleri anlar.
Yapar: Finansal ürünler konusunda müşterilerden gelecek talepleri karşılar ve piyasalardaki gelişmeler konusunda müşterilerini bilgilendirir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Para Piyasaları       
  • FX Piyasalar            
   • Spot Piyasalar            
   •  Vadeli Piyasalar             
   • Faiz- Vade ve Kur Riski       
 • Money Market Piyasaları             
  • Faiz, Valör ve Çeşitleri             
  • Libor ve Benzeri Piyasalar             
  • Kotasyon             
 • Sermaye Piyasaları      
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler       
 • Değişken Getirili Menkul Kıymetler
  • Emtia Piyasaları       
 • Spot ve Vadeli Emtia Piyasaları             
  • Emtia Piyasaların İşleyişi             
  • Emtia Piyasalarının Ülke Ekonomilerine Katkıları             
  • İstatistiksel Çalışmalar ve Tahminler             
 • Kıymetli Maden Piyasaları       
  • London Metal Exchange ve Diğer Maden Piyasaları       
  • Altın Piyasası       
  • Borsalar ve OTC Piyasalardaki İşleyiş       
 • Piyasalardaki Oyuncular       
  • Yatırımcılar       
  • Spekülatörler       

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzlemeye Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç , İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: