Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve yeni ürünler ile tanışan Bankacılık sektöründeki risk yönetimi konularındaki değişliklere dair bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Basel Standartları #SYR #Risk #Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Operasyonel riski ve nasıl oluştuğunu bilir.
Anlar: Riski analiz ettikten sonra sonuçlarını anlar ve yorumlar.
Yapar: Operasyonel risk konusunda alınması gereken tedbirleri alır. Yönetim mekanizması içerisinde riskleri analiz eder ve operasyonel riski yönetir.

HEDEF KİTLE

Şubelerde çalışan üst ve orta düzey yöneticiler ile genel müdürlük ilgili birimlerinde çalışan ve şubeler ile direkt temasta olan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Risk ve Risk Yönetimi Nedir?
 • Bankaların Karşılaştıkları Risk Çeşitleri       
  • Kredi Riski           
   • Şubelerde Kredi Riski ve Yönetimi             
   • BDDK İç Sistem Yönetmeliği Madde 10'un Getirdikleri             
   • İşlevsel Görev Ayrımının Önemi       
 • Piyasa Riski             
  • Faiz, Likidite ve Kur Riski Nedir ve Nasıl Yönetilir?       
 • Operasyonel Riskin Kaynakları             
  • Teknolojik Kaynaklar             
  • Dış Etkenler             
  • Süreçten Kaynaklı Riskler          
  • Çalışanlardan Kaynaklı Riskler
 • Mevzuata Aykırı İşlemler
 • Yasal Kovuşturma Gerektiren Haller ve Fiiller
 • Operasyonel Riskte Şubeciler Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar       
  • Zafiyetler ve Tehlike Arz Eden Durumlar
 • Şubede Operasyonel Risk Nasıl Oluşur?       
  • Riskli İşlem Türleri       
  • Suçu İşleyenlerin Yapıları, İçinde Bulundukları Hal ve Psikolojileri
 • BIS ve Risk Analizindeki Gelişmeler
 • SYR ve %8 Oranı
 • BASEL I ve SYR       
  • Rasyonun Hesaplama Yöntemi       
  • Basel I'deki Eksiklik ve Yetersizlikler       
  • Küreselleşme ve Uluslararası Piyasalardaki Değişim ve Gelişim       
  • Türkiye’de 1992 ve 2002 SYR Uygulamaları
 • Piyasa Riskinin Önemi ve Hesaplama Yöntemleri
 • Basel II ve Değişen SYR        
  • Basel II’deki Uygulamanın Amaçları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri       
  • Basel II Neleri Değiştirdi?       
  • Kredi Riski Hesaplamasındaki Değişiklikler       
 • Basel III Neleri Değiştirecek?
 • Likidite Riskinin Ölçümlemesi
 • Türev Ürünler Açısından
 • Sistemik Riskin Artan Önemi ve SYR’ye Bağlantı
 • Operasyonel Risklerdeki Eksiklerin Giderilmesi
 • Krizleri Önleyici Risk Yönetimine Geçişin Getireceği Değişiklikler       
  • Denetleyici ve Düzenleyici Otoriteler Açısından       
  • SYR Açısından       
  • Şeffaflık Açısından

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: