Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve Doğru Yorumlamak


foto

AMAÇ

Türkiye ve Dünya piyasalarında açıklanan ekonomik verilerin ne anlama geldiğini anlama ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Ekonominin ve piyasaların kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik bilgilerle donatılmış bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomi #Veri Analizi #Yorumlama #Tahmin Yöntemleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonomiye nasıl bakacağını bilir.
Anlar: Ekonomide kullanılan verileri anlar.
Yapar: İş yerinde ve/veya özel hayatında ekonomi ile ilgili yorumlar yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Büyüme ve İstihdam
  • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
  • Büyüme Göstergeleri (Sanayi Üretimi, Kredi Büyümesi vb.)
  • İstihdam Piyasası Yapısı ve İşsizlik
 • Mali Durum ve Kamu Borcu
  • Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri (Bütçe Dengesi, Faiz Dışı Denge vb.)
  • Borç Dinamikleri
  • Hazinenin Borçlanma Politikası
 • Enflasyon, Para Politikası ve Finansal Piyasalar
  • TÜFE, ÜFE ve Çekirdek Enflasyon Göstergeleri
  • Merkez Bankası Para Politikası
  • Faiz, Döviz Gelişmeleri
  • Finansal Büyüklükler (Kredi, Mevduat Stoku vb.)
 • Ödemeler Dengesi, Reel Döviz Kuru ve Dış Borç  
  • Cari Denge
  • Sermaye Dengesi
  • Reel Döviz Kuru Dinamikleri
  • Dış Finansman
  • Dış Borç 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak