Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı


foto

AMAÇ

Dijital hikaye yazmanın ana unsurları, hikaye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikayecilikte rolünün aktarılması, ölçümleme ve hikayede kritik noktaların farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Ekosistem #Sosyal Medya #Dijital Vatandaş #Dijital Hikaye #Dijital Marka #Dijital Strateji

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dünyada hangi stratejiyle yola çıkılacağını, dijital platformların neye nasıl hizmet ettiğini ve dijital vatandaşın kim olduğunu bilir.
Anlar: Dijital dünyanın sosyal medyadan ibaret olmadığını, iletişimde ölçümlemenin duygusal boyutunu, dijital büyük resme odaklanmasını gerektiğini anlar. Dijitalin sadece pazarlamayı değil bireyi ve toplumu dönüştürdüğünü anlar.
Yapar: Dijitale farklı perspektiflerden bakar. Dijital strateji ve planlama düşünebilir. Dijital dönüşümü başlatır. Dijital bir hikayenin başlangıcını yazar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, kurumsal iletişim, medya satınalma, alternatif kanallar birimi, dijital ve konvansiyonel iletişim profesyonelleri, marka yöneticileri, marka danışmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yeni Dünya Düzeni ve İletişim Paradigmalarını Anlamak
 • Hikayenin Zemini, Dijital Ekosistem
 • Hikayenin Muhattabı Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenleri Tanımak
 • Hikayeyi Tasarlamak ve Anlatabilmenin Püf Noktaları
 • Hikayenin Deneyim Tasarımı
 • Dijital Düşünebilme Yeteneğini Geliştirmek
 • Dijital İletişimde Hikayenin Paydaşları Kimlerdir?
 • Hikayede Medya ve Pazarlamanın Konumu
 • Hikayenin Bıraktığı Dijital Ayak İzleri ve Kurumsal İtibara Etkisi 
 • Dijital ve Sosyal Platformların Etkileri ve Sınırları
 • Dijital Ölçümleme ve Raporlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler Kurma, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme