İşte İletişim Atölyesi


foto

AMAÇ

Etkin iletişim kurma, ihtiyaçları ve istekleri olumlu bir dil ile karşı tarafa iletme, yargılardan arınmış gözlem ve hisleri doğru ifade edebilme ve duyup anlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #Hikaye Anlatımı #Kişisel Farkındalık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişisel farkındalık ve şiddetsiz iletişim modelinin temellerini bilir.
Anlar: Şiddetsiz iletişim ve hikaye anlatımı etkilerini anlar.
Yapar: Hikayeleri ve şiddetsiz iletişim araçlarını kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kişisel Farkındalık
  • Dans ve İletişim: Dans Ortamında Fark Yaratan Nedir?
  • Kendim ile İletişim: Özgün Stilim Nedir ve Bunu Nasıl Ortaya Koyuyorum?
  • Kişisel Etiketini Yaratmak: Bulunduğum Ortamda Bir İletişimci, Bir Lider Olarak Ben
 • Kimim?
  • Ayna Ayna Söyle Bana: Duruşum, Görünüşüm, Vücut Dilim, Enerjim
  • Konfor Alanım ve Dışı: Fırsatlar Nerede?
  • İfademde Açıklık, Netlik, Şeffaflık
  • Empatinin Gücü: Karşımızdaki ile Empati ve Şefkat ile Bağ Kurmak
 • Şiddetsiz İletişim Modeli
  • Yargısız Gözlem, Ben Dili ile İfade
  • İçimizdeki, Yüreğimizdeki Duyguları İfade Edebilme
  • İhtiyaçlarımızı Dile Getirebilme: İhtiyaca Dönük Konuşma
  • Benim Talebim Ne?: Olumlu Eylem Dili ile Talebimi Dile Getirme
  • Şiddetsiz İletişim ile İfade Etme ve Karşımdakini Şiddetsiz İletişim ile Dinleme
  • Seçtiğimiz Kelimelere Işık Tutalım: Cezalı Kelimeler Kavanozumuz
  • Önyargılardan, Varsayımlardan ve Çaresizliklerden Kaçış
  • Öfke Kontrolü: Öfke Durumunda İfadenin Yapıcı Formata Çevrilmesi
  • Anda Kalma, Odaklanma
  • Onay, Takdir Etmenin Dayanılmaz Zorluğu
  • Online Ortamlarda Ben Kim Oluyorum?
  • Online Ortamlarda Anda Kalabilme ve Odaklanma
 • Hikayelerin Gücü
  • Hikayeler Kendimizi İfade Etmeyi Nasıl Kolaylaştırıyor?
  • Hikaye Dili
  • Etkin Dinleme Becerileri, Dinleme Oyunları
  • Soru Sorma Teknikleri ve Oyunları
  • Topluluk Önünde Konuşma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme