Bankacılıkta Sık Karşılaşılan Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku Uygulamaları


foto

AMAÇ

Bankacılık faaliyetlerinde sıkça karşılaşılan Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku düzenlemeleri ile uygulamada dikkat edilmesi gereken hukuki düzenlemelerin açıklanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Borçlar Hukuku #Ticaret Hukuku #Mevzuat #Yükümlülükler #Hukuki Düzenlemeler #Hukuki Uygunluk #Hukuki Riskler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık faaliyetlerinde sıkça karşılaşılan işlemlere ilişkin uyulması ve dikkat edilmesi gereken Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku düzenlemelerini bilir.
Anlar: Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku kurallarının bankacılık faaliyetlerine etki ve önemini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılık faaliyetlerindeki hukuki ilişkileri ve hukuki riskleri irdelemek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacılıkta Sık Karşılaşılan Borçlar Hukuku Uygulamaları
  • Bankacılıkta Borç İlişkileri- Sözleşmeler
  • Vekaletnameler
  • Banka Teminatları- Kefalet Sözleşmesi
  • Alacağın Devri Sözleşmesi
  • Banka Teminat Mektupları 
 • Bankacılıkta Sık Karşılaşılan Ticaret Hukuku Uygulamaları
  • Ticari İşletme- Tacir
  • Şirketler
  • Kıymetli Evrak Hukuku- Kambiyo Senetleri
  • Emre Yazılı Senet (Bono)
  • Çek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: