Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci


foto

AMAÇ

Finansal tabloların analiz yöntemleri ve kredi paketi hazırlama süreci konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço #Mali Analiz #Taahhüt #Rasyo #Nakit Akım #Kredi Komitesi #Risk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mali analiz yöntemlerini bilir. Firmalara doğru soruları sormayı bilir. Firmanın faaliyet değişikliğinin mali tablolara etkisini bilir. Müşterilerde güven yaratmayı bilir.
Anlar: Merak ve keşfetmenin firma analizindeki önemini anlar. Firmaların faaliyet döngüsünü anlar. Firmaların taşıdığı riskleri anlar. Rasyoların nasıl okunacağını ve ne anlam taşıdığını, firmanın mali tablolarına dayanarak ne kadar kredi ihtiyacı olduğunu anlar. Kredi komitesi nezdinde önemli konuları anlar.
Yapar: Analitik düşünme ve kredi bilgisini bir araya getirir. Firma ve sektörde kıyaslama yapar. Bankanın kredi prosedürüne uygun rapor yazar. Banka ve firmaya en uygun kredi teklifini hazırlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Tablolar Tanım ve Özellikleri
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri Özellikleri
  • Arındırma İşlemleri
  • Krizin Mali Tablolara Etkisi
 •  Finansal Tablolar Analiz Yöntemleri
  • Statik & Dinamik Analiz,
  • Yüzde Analizi
  • Trend Analizi
  • Oran Analizi
  • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  • Nakit Döngüsü Hesaplaması ve Yorumu
 •  Kredi Paketi Hazırlama Sürecinde Mali Tabloların Yorumu
  •  Mal Tablolar ve Oranların Yorumu
  • Örneklerle Mali Analiz ve Kredi Değerlemesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: