Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri


foto

AMAÇ

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Elektronik Para #Ödeme Sistemleri #Ödeme Hizmetleri #Elektronik Para Kuruluşları #Ödeme Kuruluşları #6493 sy. Kanun #7192 sy. Kanun Değişiklikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un getirdiği düzenlemeleri ve 7192 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikleri, Kanun hükümlerinin yorumlamasını, uygulamasını ve sektördeki yerini bilir.
Anlar: Elektronik para, ödeme hizmetleri, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve ilgili mevzuatın sair düzenlemelerine ilişkin hukuki alt yapıyı anlar.
Yapar: Tüm verilen bilgiler ve örnekler ışığında, ilgili mevzuat hükümlerini, uygulamasını, usul ve esaslarını anlayarak yorumlar, analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda ödeme hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama, ürün ve başvuru güvenliği gibi konuyla ilgili departmanlarda ve şubelerde çalışan kişiler ile konuya ilgi duyanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 7192 sayılı Kanun
 • BDDK'dan TCMB’ye Devir
 • Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Hizmet Sağlayıcıları
 • Elektronik Para Kuruluşları ile Elektronik Paranın İhracı
 • Kuruluş, Denetim ve Uyum Süreçleri
 • Sistem ve Sistem İşleticileri
 • Ödeme Kuruluşları
 • Önlemler ve Yaptırımlar
 • Sektör İş Modelleri
 • Mevzuat ve Servisler Tüketiciye Neler Sağlıyor?
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin Birlik
 • QR ile Ödeme Alma
 • Açık Bankacılık
 • Sektörden Haberler
 • Dünyadaki Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: