İç Sistemlerin Koordinasyonu ve Etkinliğinin Artırılmasında Bir Gösterge: COSO Üçlü Hat Modeli


foto

AMAÇ

Eğitimde, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, COSO Komitesi, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) gibi uluslararası kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri ile ülkemiz bazında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemelerine yer verilerek "Üçlü Hat (Three Lines Model) Modeli"nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teorik çerçevenin yanısıra, bankacılık sektörüne özgü olarak konunun uygulama alanı, örnek banka tasarım ve uygulamaları ile aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#İç Sistemler #Kontrol #Koordinasyon #Üçlü Hat Modeli

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İç kontrol- iç denetim ilişkisini, aralarındaki farkları, etkin bir iç kontrol ortamı tasarımının gereksinimlerini, üçlü hat modelinin bileşenlerini bilir.
Anlar: "Üçlü Hat Modeli" kavramını ve sistemsel tasarım konusunda unsurlarını anlar.
Yapar: "Üçlü Hat Modeli"ne uygun izleme araçları geliştirir ve rapor tasarımları yapar.

HEDEF KİTLE

Teftiş kurulu, iç kontrol merkezi, yasal uyum ve risk yönetimi bölümlerinde çalışan iç sistemler çalışanları ile birlikte bankaların genel müdürlük, bölge müdürlüğü, şube müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankalarda İç Kontrol Sisteminin Yapısı ve Kontrol Çerçevesi
  • Bankalarda İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Yapısı
  • Kontrol Fonksiyonunun Çerçevesi
  • Kontrol ve Denetim İlişkisi
  • Proaktif İç Sistemler Tasarımı İçerisinde İç Kontrolün Yeri ve Önemi
 • İç Kontrol ve Üçlü Hat Modeli Kavramlarının Düzenleme Alt Yapısı
  • Basel Bankacılık Denetim Komitesi Düzenlemeleri
  • COSO Komitesi Düzenlemeleri ve 2020’de Son Yapılan Değişiklikler
  • Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Düzenlemeleri
  • Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) Düzenlemeleri
  • BDDK Düzenlemeleri (İç Sistemler Yönetmeliği ve Operasynel Risk Yönetimine İlişkin Rehber, Bilgi Sistemleri Denetimi Tebliği)
 • Üçlü Hat Modeli Yaklaşımı ve Bankacılıktaki Uygulamaları ve Eşgüdümün Sağlanması
  • Üçlü Hat Modeli Yaklaşımının Teorik Çerçevesi
  • Üçlü Hat Modelinin  Bileşenleri: Operasyonel Yönetim, Risk Yönetimi ve Yasal Uyum, İç Denetim
  • Üçlü Hat  Modelinde Özdeğerlendirme (Self Assessment) Uygulaması
  • Üçlü Hat  Modelinin Banka’nın Bağlı Ortaklıklarının Kontrolü ve İzlenmesinde  Yeri ve Önemi
  • Üçlü Hat Modeli Uygulamasının Banka’nın Hedeflerine Ulaşmasındaki Katkısı
  • Üçlü Hat Modelinde Banka Genelinde Eşgüdümün Sağlanması ve Sorunların Çözülmesi
 • Bankaya Özgü Üçlü Hat Modeli Tasarımı
  • Banka Genelinde Tasarlanması: İç Kontrol Fonksiyonu ve Kontrol Ortamı Oluşturulması
  • Bankanın İş Birimleri Bazında Tasarlanması 
  • İç Sistemler Birimleri Bazında Tasarlanması
  • Bilgi Sistemleri Denetiminden Elde Edilen Bulgularında Dikkate Alınarak Kontrol Süreçleri Tasarımı
  • Yetki ve Onay Limitlerinin Oluşturulması ve Farklılık Uygulamaları
  • Öz Değerlendirme Uygulaması
  • İç Kontrol Ortamının ve Süreçlerinin Optimizasyonu
  • Örnek Banka Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: