Sürdürülebilir Pozitif Duruş


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; öncelikle negatif düşünmenin kaynaklarını ve nedenlerini kavramak ve neşeli, canlı, pozitif bir yaşama yönelik öğrenilenleri sürekli uygulayabilmek için gereken ipuçlarını vermektir.

ODAK NOKTALARI

#Pozitif Düşünme #Düşünce Sistemi #Algı Sistemi #Negatif Düşünce Kaynakları #Düşünceleri Analiz Etmek #Duyguları Anlamak #Farkındalık #Özgüven

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Olumlu düşünebilmenin, pozitif duruşun öğrenilebilen bir şey olduğunu, bunun için yine tıpkı lisan öğrenir gibi belirli bir süre çalışmak gerektiğini, üstelik çok daha kolay olduğunu bilir.
Anlar: Olumsuz düşünmenin nerelerden kaynaklandığını ve insanın enerjisini nasıl tükettiğini, olumlu düşüncenin ise çözüm odaklı ve istenirse ulaşılabilir bir zihin durumu olduğunu anlar.
Yapar: Çalışma hayatında karşılaşacağı olumsuzluklardan etkilenip karamsar bir yapıya bürünmek yerine sorunlara farklı açılardan farklı boyutlardan bakarak çözümler bulmayı dener.

HEDEF KİTLE

Yoğun tempodaki iş dünyasına kısa bir mola vererek, kendisiyle baş başa kalmak, zihinsel ve duygusal bir yolculukla yeni yöntemler öğrenmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Pozitif Olmak Ne Değildir?
 • Peki, Nedir Bu Pozitif Olmak?
 • Pozitif Düşünmek, Pozitif Olmak için Yeterli midir?
 • Negatif/ Olumsuz Düşünce Nedir?
 • Neden Olumsuz Düşünürüz?
 • Neden Henüz Yaşanmamış Olaylar Zincirini Olumsuz Senaryolara Dönüştürürüz?
 • İnsan Beyninin Tarihsel Süreçteki Gelişimi
 • Üçlü Beyin Teorisi
 • Şema Nedir?
 • Çocukluktan Gelen ve Bizi Negatif Düşünmeye İten Şemalarımız Var mı?
 • Algı Nedir?
 • Algı Mekanizması Nasıl Çalışır?
 • Yanlış Algılama Negatif Duygu ve Düşünceyi Nasıl Besler?
 • Duygu Nedir?
 • Duygu Mekanizması Nasıl Çalışır?
 • Pozitif Düşünme Yöntemleri
 • Bizi Zor Duruma Sokabilecek Yerleşik Fikirler Nasıl Oluşur?
 • Düşünme Sisteminde Atılması Gereken Birkaç Sağlam Hamle

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme