Mobil Ödemelerin Geleceği ve Bankacılık için Önemi


foto

AMAÇ

Eğitimde; ödeme sistemlerinin gelişimi, mobil ödemelerin ödeme sistemleri içerisindeki yeri, teknolojik gelişimi, ödeme türleri ve yakın gelecekteki konumunun aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mobil Ödeme #Mobil Finansal Servisler #Temassız Ödeme #Yakın Alan Temassız İletişim #NFC #Mobil Cüzdan #Yüz Yüze (P2P) Mobil Ödemeler #Ödeme Sistemlerinin Geleceği #Google Wallet #Apple Pay #BKM Express

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ödeme sistemleri ve mobil ödemeler temel kavramlarını bilir. Mobil ödeme sistemlerinin gelecekteki önemini ve konu hakkında yerel ve global rekabeti bilir.
Anlar: Mobil ödemelerin ödeme sistemleri içerisindeki yerini, önemini ve arasındaki ilişkiyi anlar. Mobil ödemelerin yakın gelecekteki yerini, bankacılığın mobil ödemeler ile kesişim kümesini anlar.
Yapar: Mobil ödeme iş modellerinden yola çıkarak strateji belirler, yön verir. Kurumuna özel çözüm/ yöntem kurgular. Mobil ödeme pazarlama yol haritası için analiz çalışmalarına başlar.

HEDEF KİTLE

Ödeme sistemleri, bireysel bankacılık, pazarlama, ürün yönetimi, stratejik planlama, müşteri yönetimi, üye işyeri pazarlama, müşteri ilişkileri bölümü çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ödemelerin Önemi ve Tarihsel Gelişimi
 • Ödeme Sistemleri Tanımı, Kapsamı ve Yönetimi
 • Ödeme Sistemlerinin Bankacılık için Önemi
 • Ödeme Sistemi Teknolojileri, Gelişmekte Olan Teknolojilerin Konumlandırılması
 • Mobil Ödemelerin Temel Bileşenleri
 • Mobil Finansal Servisler, Kapsam ve Modeller
 • Temassız Ödeme Teknolojileri ve İş Modelleri
 • Mobil Ödeme Kullanım Detayları
 • Mobil Cüzdan Tanımı, Türkiye ve Dünyadaki Örnekleri
 • Örnek Olay Analizi: Google Wallet & BKM Express
 • Mobil Ödemelerde Öğrenilmiş Dersler
 • NFC’ye Detaylı Bakış
 • BLE ve Bankacılığa Etkileri
 • Omnichannel, SuperApp ve Kripto Cüzdanlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Proaktif Davranış
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık