Bilişim ve Teknoloji Hukuku


foto

AMAÇ

Bilişim Hukuku ve diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri Bilişim Hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların Bilişim Hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bilişim Hukuku #Hukuksal Farkındalık #Teknik Farkındalık #Uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İnterdisipliner bir alan olarak Bilişim Hukuku'nun, bilgi ve iletişim teknolojileri ve diğer hukuk alanları ile kesiştiği veya ayrıldığı noktaları, bu alanın alt dallarını bilir.
Anlar: Karar verme süreçlerinde Bilişim Hukuku perpsektifi ile olayın değerlendirilmesi gerektiğini anlar.
Yapar: Bilişim Hukuku bilgisi ile uyum, sorun çözme, süreç geliştirme çalışmalarını yürütür.

HEDEF KİTLE

BT, finans, hukuk, denetim, risk, iş geliştirme ekiplerinden çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Bilişim Hukuku Kavramları
  • Diğer Hukuk Dallarından Farkı ve BT Teknolojileri ile Organik Bağı
  • Bilişim Hukuku'nun Alt Dalları
  • Elektronik İmza
  • Kayıtlı e-Posta
  • Dijital Şirket (e-Genel Kurul, İnternet Sitesi Zorunluluğu)
  • Bilişim Suçları
  • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı ve Uygulaması
  • İnternet İçerik Hukuku (5651 sy. Kanun)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak