Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri (Güncel Yargıtay İlke Kararları Işığında)


foto

AMAÇ

Yöneticilere, insan kaynakları ve hukuk profesyonellerine Bankacılık ve finans sektörde yaşanan İş Hukuku'na dair güncel sorunların, pratik çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İş Hukuku #Uygulama Örnekleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel İş Hukuku uygulamalarını ve Yargıtay kararlarını bilir.
Anlar: İş Hukuku uygulamalarının yöntemini ve sonuçlarını anlar.
Yapar: İş ve işlemlerini İş Hukuku'na uygun ve pratik bir şekilde yapar.

HEDEF KİTLE

Her bölümde görev yapan yöneticiler ile hukuk ve insan kaynakları bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Sözleşmesi Kavramı, Kurulması ve Türleri
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik, İş Kanunu md. 22 Uygulaması, Kıdem Tazminatı Uygulaması
 • İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
 • İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
 • Hak Düşürücü Süre
 • 15 Yıl 3600 Gün Feshi Sorunu
 • İstifa, İkale Hükümleri ve Sonuçları
 • Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
 • İhbar Tazminatı Yıllık İzin Uygulamaları İş Sözleşmesinin Feshi ve İş İade Davası
 • İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Genel Esaslar, Geçerli Nedene Dayanan Süreli Fesih ve Haklı Nedenle Derhal Fesih Ayrımı
 • İş Sözleşmesinin Geçerli ve Haklı Nedenle Feshinde ve Haklı Nedenle Feshinde Usul, İşverenin İspat Yükümlülüğü
 • Uygulama Örnekleriyle Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi Zorunluluğu
 • Savunma ve Uyarılarda Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
 • Performans Feshinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
 • Dava Usul ve Uygulama Sorunları
 • Geçersiz Feshin Sonuçları
 • Yargıtay’ın Fesih Usulne ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı
 • İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenecek Tazminat ve Ücretin Hesaplanması
 • İş Hukukundaki Güncel Konular (Fesih Yasağı, Ücretsiz izin vb.)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: