Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler


foto

AMAÇ

Türkiye ve Dünya ekonomisinin gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makro ekonomik ve finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin edilmeye çalışılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomi #Tahmin #Analiz #İstatistik Okuma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ve Dünya ekonomisinde son gelişmeleri bilir.
Anlar: Ekonomideki son gelişmelerin neden- sonuç ilişkisini anlar.
Yapar: Geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde bulunur.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dünya Ekonomisinde Gündem ve Gelişmeler
 • Covid 19 ve Sonrası için Senaryolar
 • Son Göstergelerin Analizi ve Veriler Arasındaki Korelasyon
  • Büyüme
  • Öncü Göstergeler
  • Pariteler
  • Emtia Fiyatları
  • Altın Fiyatları
  • Hisse Senedi Piyasaları
  • Piyasa Verileri
 • Türkiye Ekonomisi ve Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Sanayi Üretimi
  • Eğilim Anketleri
  • Krediler ve Büyüme
  • Para ve Maliye Politikası
  • Enflasyon ve Faizler
  • Ödemeler Dengesi, Cari İşlemler ve Finans Hesabı
  • Tasarruf- Yatırım Dengesi ve Yapısal Sorunlar
 • Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini
 • Finansal Piyasalar ve Yatırım Tercihleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği