Çek Hukuku


foto

AMAÇ

Çek konusunda bilgi edinmek, mevcut bilgilerini güncellemek ve mevzuat yorumları hakkında görüş sahibi olmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Kambiyo Senetleri #Çek #Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çek ile ilgili yasal düzenlemeleri, genel ve özel kanunda belirtilen unsurları, uygulama şekli ve örnek mahkeme kararlarını bilir.
Anlar: Çek ile ilgili banka uygulamalarının önemi ve riskleri, işlemlerin mevzuata uygunluğunun etkilerini anlar.
Yapar: Yasal hususlara uygun işlem yapılması gerekliliğini, banka ve bankacı için risklerin önemi ve yönetimini ve mevzuatın uygulamada ne şekilde karşımıza çıktığını bilerek çalışır.

HEDEF KİTLE

Eğitim; Hukuk ekipleri dışında kalan ve çek uygulamalarının denetim ve gözetimini yapan, Çek Hukuku konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kambiyo Senetleri ve Genel Özellikleri
 • Çek ve İlgili Mevzuat
 • Çek İşleminin Tarafları
 • Çekte Şekil Şartları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar
 • Çek Türleri
 • Çekte İbraz Süresi
 • Çekte Ciro İşlemleri
 • Karşılıksız Çek
 • Çekten Cayma, Ödemeden Men ve Çekin Ziyaı
 • Zamanaşımı
 • Cezai Hükümler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: