Hedeflerle Yönetim


foto

AMAÇ

Ulaşılabilir hedeflerle ekipleri yönetmek ve hedef iletişimini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Hedef Belirlemek #SMART Hedef #Liderlik #Ekip Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hedef belirlemeyi, ekiplerin aynı hedef etrafında toplanmasını ve koordineli çalışmasının yöntemlerini bilir.
Anlar: Hedeflere ulaşmada ekip içi iletişimin önemini ve hedeflere ulaşabilmenin adımlarını anlar.
Yapar: Stratejiler belirler, planlama, delegeasyon, koordinasyon ve kontrol yapar ve ekibi hedeflerle çalışmak için motive eder.

HEDEF KİTLE

Ekip yönetenler ve ekip yönetiminde yetkinliklerini artırmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Hedef Kavramı ve SMART Yaklaşımı
  • Hedeflere Ulaşmanın Beş Adımı
  • Doğru Stratejiler Belirlemek ve Alternatiflere Sahip Olmak
  • Ekiplerin Hedeflerle Çalışmasını Sağlamak ve Ekiplere Liderlik Edebilmek
  • Güçlendirme ve Motivasyon Ustalığı
  • Hedefe Yönelik Planlama ve Delegasyon Yapabilmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme