Analitik Düşünme ve Doğru Karar Alma Teknikleri


foto

AMAÇ

Katılımcıları temel analitik ve yaratıcı düşünme yetkinlikleri ile tanıştırmak, katılımcılarda düşünmeyi zorlaştıran faktörler ile mücadele etme isteği uyandırmak ve katılımcıların analitik düşünme ve doğru karar almaya katkı sağlayacak teknikleri öğrenmelerini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Analitik Düşünme #Yaratıcılık #Karar Alma #İnisiyatif Kullanma #Manipülasyon #Algı Yönetimi #Beyin Kontrolü #Zihinsel Sağlık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünmenin ve düşünememenin nedenlerini ve olası sonuçlarını, beynin çalışma modelini ve nasıl daha iyi çalışabileceğini bilir. Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramlarını ve farklarını, analitik düşünme tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini, yaşamında analitik düşünebilmek için yapması gerekenleri bilir.
Anlar: Analitik düşünmenin mümkün olduğunu anlar. Farklı düşünme modelleri kullanmanın avantajlarını, otomatik düşünmeye yol açan stratejilerin sonuçlarını anlar.
Yapar: Yaşamında analitik düşünme modelini aktif olarak kullanmayı başarır. Karar noktalarında standart/ bildik kararlara alternatif kararlar alır. Yaşamda zihnini bloke eden manipülasyonları fark eder ve önlem alır. Beynini sağlıklı tutacak ve verimli kullanmasını sağlayacak araçları kullanır.

HEDEF KİTLE

Analitik/ yaratıcı düşünme ve karar alma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Analitik Bir Zihne Sahip Olabilmenin Önemi
 • Etkili Düşünme Becerileri İçin Üç Adım
 • Analitik Düşünme İçin Temel Kavramlar ve Gereklilikler
 • Duyu Organlarımıza ve Duygularımıza Ne Kadar Güvenebiliriz?
 • Analitik Düşünmenin Önündeki Engeller, Hileler ve Manipülasyonlar
  • Neden Kolayca Aldanıyor veya Aldatılabiliyoruz?
  • Hilleri Fark Etmek ve Balonları Patlatmak İçin Yapılması Gerekenler
  • Bakmak, Görmek, Algılamak ve Anlamak
 • Farklı Düşünsel Modeller ve Bu Modellerin Güçlü Zayıf Yönleri
 • Gündelik Yaşamda Kullanılabilir, Kolay Analitik Düşünme Teknikleri
 • Etkili ve Doğru Karar Alma Rehberi
 • Analitik Bir Zihin İçin Kullanışlı Öneriler
 • Analitik Düşünmeyi Karar Almayı Geliştiren Egzersizler ve Eğitsel Oyunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği